Ingfrid Karlsen er rektors personlige studentmentor. Universitetet i Agder setter studentdeltakelse høyt, og ønsker å gi stillinger til et mangfold studenter. Stillingen som studentmentor er en av flere slike tiltak.

 

I 2019 startet rektor Sunniva Whittaker opp ordningen med studentmentorer på UiA. Studentmentorene er ment å være et supplement til rektor, som skal komme med kunnskap, perspektiver og innspill fra fagområder og utgangspunkt hun selv ikke sitter på. Dette er et av mange tiltak som er ved UiA for å engasjere studenter, samt gi dem muligheter innenfor jobbmarkedet.

Personlig forteller Whittaker om hvordan denne ordningen har påvirket henne som rektor og om hvordan det har vært med å utvikle universitetet.

– Det er jo at når man sitter på toppen av en stor organisasjon, så er det jo viktig å vite hva som skjer ute i de leddene hvor man ikke har truffet folk naturlig ellers da, forteller Whittaker.

Det har gitt henne verdifulle perspektiver fra studenter hun kanskje ikke ville nådd ut til ellers. Det er et supplement til STA, Studentorganisasjonen i Agder, siden det ikke passer for alle å delta i studentpolitikken.  På denne måten kan ledelsen få innspill fra et bredere utvalg studenter.

I tillegg til stillingen som studentmentor kan UiA tilby andre jobbmuligheter. Noen av disse er blant annet andre former for mentorordninger og stillinger på den akademiske skrivestuen.

– Vi er opptatt av at studentene ikke skal føle at de er frittsvevende atomer som på en måte ikke har relasjoner til andre studenter, forteller Whittaker.

Høstens studentmentor Ingfrid Karlsen, mastergradsstudent innen Multimedia and Educational Technology, forteller om hvordan denne stillingen har påvirket henne som student og framtidig jobbsøker.

– Jeg har fått sjansen til å vise frem både min og mine medstudenter sin kunnskap innenfor e-læring. Jeg har også blitt bedre på å anvende kunnskapen jeg har fått via studiet. Det gir meg også erfaring å vise til, forteller Karlsen

 

Saken fortsetter under bildet.

fjerne murbygg i sommerlig landskap med trær
UiA. Foto: Anja Kathrine Laland

Arbeidsoppgavene hennes går ut på å se hvordan lærings-teknologi brukes på UiA, og demonstrere funnene til ledelsen. Det er viktig å få fram hvordan teknologi og Virtual Reality (VR) kan utvide mulighetene og formene for undervisning. I tillegg er mye av arbeidet å få fram perspektivet til studentene. Det er mye samarbeid og prosjektarbeid.

Studentmentorstillingen er unik for UiA, men rektor har bare varme ord om tiltaket, og oppmuntrer andre utdanningsinstitusjoner til å følge på. Hun presiserer også verdien av å ha en direkte dialog mot studentmassen.

Karlsen ser også positivt på ordningen. I likhet med Whittaker er hun enig med at en direkte dialog, uten mellomledd, mellom studenter og ledelsen er positivt. Hun sier det hjelper med å fremme «åpen dør»-mentaliteten som UiA ønsker.

En ulempe derimot er at det er 14 000 studenter, men bare noen få studentmentorer. Det vil alltid være noen studier og studentgrupper som ikke vil bli hørt.

Om hvilke fordeler man får ved stillingen, forteller Karlsen om det å føle seg sett som student.

– Man blir sett av både ansatte innad i UiA og utenfor. Jeg har også merket dette ved andre stillinger jeg har hatt på UiA, bare i mindre grad, sier hun.

Authors

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.