Våren er en deilig tid. Ikke bare blir det lysere ute, blomstene dukker opp i veikanten og sola varmer, men det er også den tiden på året hvor du kan stille deg til disposisjon for å bedre UiA-studentenes hverdag.

Studentorganisasjonen i Agder (STA) har i mange år arbeidet for å bedre hverdagen til studentene på UiA. Hadde det ikke vært for at studenter har engasjert seg de siste årene hadde ikke alle Metro-bussene gått innom Campus Kristiansand, studentombud kunne vi sett langt etter, ingen hadde jobbet for å få studentkort på buss og egenbetaling på studieturer ved UiA hadde ikke blitt satt på dagsorden.

Som en del av STA-styret vil du få et bredere nettverk, både internt på UiA og også eksternt både i regionen og i andre studentdemokratier i hele Norge. Du vil ikke bare være studentenes stemme inn mot Universitetet i Agder, men også inn mot Kristiansand og Grimstad kommune og utviklingen av disse byene som universitetsbyer.

Studentene trenger deg som brenner for å bedre undervisningen, studentenes helsetilbud eller internasjonalisering. Alle disse er viktige aspekter for at studenter skal trives og få noe igjen for å være student ved Universitetet i Agder.

Ved å ta en aktiv del i å forme studiehverdagen, både faglig, velferdsmessig og sosialt, vil du få erfaringer som svært få andre kan skimte med som nyutdannede. Hos STA kan du få erfaring med å lede en organisasjon som representerer over 12 000 studenter, eller med å arbeide innenfor et fagfelt du brenner for og fremme viktigheten av spesifikke temaer.

Still til valg!
På Studentparlamentsmøte i mai skal det velges nye motiverte studenter som ønsker å sette studentenes interesser på dagsorden det neste året. Dette kan være deg!

Studentene trenger deg! Still til valg!
Det skal velges studenter til følgende verv:

Tekst: STA-styret

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.