Bergenseren Eirik Andreassen Mo blir det første studentombudet på UiA. Aldri før har universitetet hatt en egen person som skal sikre studentenes rettigheter.

Unikum møter Mo på sitt nye kontor i 3. etasje i D-bygget i Kristiansand. På kontoret har 26-åringen forsøkt å gjøre det litt hjemmekoselig med en blomst og et bilde.

– Studentombud er en uavhengig bistandsperson som skal gi råd og veilede studenter med problemstillinger som oppstår i studiesituasjon. Det som er viktig i en studentombudrolle er at man er uavhengig og nøytral, forteller Mo.

Norsk nettverk for studentombud

Det er mye nytt for Mo å sette seg inn i og den unge bergenseren innrømmer at han er spent på fortsettelsen. I sommer har 26-åringen satt seg inn i ulike regelverk for å være best mulig forberedt.

På flere andre læresteder i Norge har man allerede studentombud og Universitetet i Oslo var først ute i februar 2013. Mo sier at det har vært kontakt med de andre læringsstedene for å høre hvordan man utfører rollen der.

– Vi har et norsk nettverk for studentombud så der tok vi kontakt den første uken da vi begynte. Det er veldig greit å ha et nettverk rundt seg. Her i gangen sitter jeg helt alene. Normalt i en jobb har du kollegaer du kan spille på og steder du kan diskutere saker, men det har man ikke her, sier 26-åringen.

– Hva har dere snakket om, og har du fått noen tips til hvordan du skal løse oppgaven?

– Bare sånn helt generelt at vi har ønsket hverandre velkommen. Bare det å innlede kontakt helt i begynnelsen har vært viktig. Jeg har ikke fått noen konkrete tips, men det som er viktig helt i begynnelsen er å være åpen, profilere muligheten og la sakene styre litt hvordan det går. Det kan jo plutselig dukke opp helt særegne ting her som ikke har vært noen andre steder, fortsetter Mo.

Lover og regler

Det nye studentombudet på UiA blir sin egen sjef. Med det menes at han har ingen som kan instruere ham på universitetet.

Mo var selv student ved Universitetet i Agder da han studerte jus. Han gikk det første bachelorkullet i rettsvitenskap og ble etter det jurist ved Universitet i Bergen. Mo får brukt mye av kunnskapen sin fra utdannelsen i arbeidet.

– Mye av jobben er å se til at UiA følger loven og studentene får de rettighetene som de har etter lover og regler. Dette er jo en jobb for en jurist. Alt fra forvaltningsloven, universitets- og høyskoleloven, lokale regler, lokale forskrifter, alt som går på skikk og bruk og praksis. Det er et lass av lokale forskrifter her på universitetet, forteller Mo.

– Skal ikke drive saksbehandling

En viktig balansegang går mot de andre enhetene på universitetet og at Mo ikke skal overta oppgavene til disse. Mo forklarer nærmere hva han her mener.

– Jeg skal ikke drive med noen saksbehandling og du kan ikke som student komme til meg å si at jeg er misfornøyd med noe, så fiks det. Eller at jeg fikk dårlig karakter på eksamen, er misfornøyd med det – kan du fikse det? Men hvis du har fått en dårlig begrunnelse og lurer på om den klagen du har skrevet er ok, så kan du komme til meg og så kan vi se gjennom det, forklarer bergenseren.

– Poenget er at jeg ikke skal drive med noen saksbehandling, kan ikke avgjøre noen saker eller instruere noen til å ta en avgjørelse innen en sak. Jeg kan imidlertid si min mening, fortsetter han.

Mo forteller at alt som ikke har med studiesituasjonen å gjøre (slik som bo- og arbeidsforhold), er den klareste grensen på saker han ikke kan ta inn. Likevel er det bare å ta kontakt, så kan han lede videre.

Fått inn tre henvendelser

I midten av august starter et nytt studieår, men allerede har Mo fått inn henvendelser. Bergenseren vil ikke forskuttere på hvilke typer saker han vil få mest av.

– Jeg har allerede fått inn tre henvendelser. Det er vanskelig å vite hvilke typer saker det vil bli mye av, men hvis du ser på det som har kommet på de andre universitetene så er det jo alt fra klage på eksamen, til psykososialt, til fysisk læringsmiljø. Det er et veldig bredt spekter av saker, sier Mo.

– Det blir sagt er at du har to ytterpunkter der det ene er et lavterskeltilbud der folk kan komme med det de har av bekymringer, til et mer kontrollorgan hvor man har en forvaltningskontroll med saksbehandling på UiA. Det som har vært tendensen hos de andre læringsstedene er at man starter med å ta imot alt, og så henviser man videre og lar veien bli til mens man går, fortsetter 26-åringen.

Mo ber de som vil kontakte studentombudet sende e-post, ringe eller sende sms.

Tekst: Christian Aarstad

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.