Penis, horer og dildo på grupperom

Renholdspersonell møter tavler med ufine tegninger og grovt innhold: – Oppleves som unødvendig arbeid i en allerede hektisk periode.

De siste årene har det dukket opp grove beskjeder og tegninger på whiteboards og tavler i grupperombyggene, med hyppigst forekomst i eksamensperioder. Renholdspersonell som støter på og rengjør disse, ser på det som unødvendig ekstraarbeid i en allerede hektisk periode av året. Unikum har tatt en prat med fagarbeider May Britt Endresen om saken. 

Hvor lenge har disse tegningene/beskjedene vedvart og hvor hyppig forekommer det?  

– Dette har vært et vedvarende problem i grupperombyggene hvert fall i de siste seks årene. Det går litt i perioder, men er verst rundt eksamenstider.  

Hvordan reagerer renholdspersonellet på dette?  

– Vi renholdere ser på det som unødvendig arbeid i en allerede hektisk periode rundt eksamenstider. Skolearbeid på tavlene er selvfølgelig helt ok, det inngår i jobben vår. Men når det bare er tull og ufinheter som fyller tavlene, ofte av seksuell karakter, oppleves det helt unødvendig og uønsket. 

Hva tenker du når du ser slike tegninger og beskjeder?  

– Dette er vårt arbeidsmiljø, og det er ikke hyggelig , i perioder, å måtte vaske bort slike beskjeder og tegninger daglig. Vi er fagarbeidere og syns vi fortjener mer respekt for jobben vi gjør. 

Unikum har vært i kontakt med sikkerhetsavdelingen, men ikke lyktes i å få noen kommentar. 

Foto: Privat
Foto: Privat
Foto: Privat
Foto: Privat

Forfatter

, , , , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.