Onsdag 14. oktober var det duket for ekstraordinær valgforsamling for STA på campus Kristiansand. Det var mange verv som skulle fylles, og på forhånd hadde STAs valgkomite fått laget en lang liste med innstillinger på hvem de ønsket at skulle fylle de forskjellige vervene som det trengtes nye kandidater til. Representantene som ble valgt sitter fra 02.11.20-30.06.21.

Møtet ble holdt kl. 16:15 i Lilletunstova i kantinen, med 20 oppmøtte stemmeberettigede til å velge hvem som skulle få de forskjellige vervene. NSO – Norsk Studentorganisasjon – var også representert på møtet, og Velferd- og likestillingsansvarlig for NSO, Jonas Økland, ble den som ble innstilt av og valgt til ordstyrer av den ekstraordinære valgforsamlingen.

Innkallingsliste, saksliste, og dagens dagsorden ble så brakt frem, og godkjent av alle oppmøtte; det ble ikke gitt kommentarer. NSOs representant ble så presentert, og det ble gitt kort informasjon om NSOs arbeid for studenter.

Så ble det som var valgforsamlingens innkallingsgrunnlag brakt på bordet av STAs valgkomite; nemlig valg av nye kandidater til de forskjellige vervene som står åpne. Valgkomiteen forteller at sammensetning har vært av høyt fokus i deres arbeid med innstillingene til de forskjellige vervene. Det har vært et ønske og prinsipp om at det skal fordeles verv med så mye likestilling som mulig, i tillegg til at kandidaters kompetanse blir brukt på en så god og anvendelig måte som mulig.

De oppmøtte oppfordres til å tenke på jevn kjønnsfordeling når det skal stemmes over kandidater til vervene. Valgkomiteen oppfordrer så til at det velges med akklamasjon der det er akkurat nok kandidater til å fylle opp vervene. For verv hvor det er flere kandidater enn det er plasser tilgjengelig, er det ønskelig for Valgkomiteen med lukket avstemning i form av papirlapper hvor det skrives ned navn, gjerne med en mann og en kvinne for verv hvor det er både mannlige og kvinnelige innstillinger. Valgresultatet ble seende slik ut:

STAs Valgkomité

Leder: Jakob Mæland

Medlem: Sofie S. Klit

STAs Kontrollkomité

Leder: Stine C. Tungodden

Medlemmer: Henriette Nordal og Matias Smørvik

Fag- og forskningspolitisk utvalg i STA

Lars Magnus Halvorsen

Marita Moy Hamre

Bærekrafts- og miljøpolitisk utvalg i STA

Birgitte Johnsen

André Seljestad Knudsen

Andrè Sundbø Olsen

Ayla Maria Svenke

Læringsmiljøpolitisk utvalg i STA

Michelle Brynildsen

Jonas T. Buerskogen

Altayeb Ishag

Andre Seljestad Knudsen

Internasjonalt utvalg i STA

Maren Aurora Gude

Rolf Bjarne Larsen

Marie Nørvåg

Ane Dolven Thorsen

Kommunikasjonsutvalg i STA

Thor Eivind Forberg

Ingrid Oline Hamlandsø Hellan

Caroline Hansen

Rebekka Hauge Økland  

Unikumstyret

Fast representant: Rebekka Hauge Økland

Vararepresentant: Thomas Johnsen

Velferdstinget i Agder (VT)

Charlotte Ekroll

Andreas Landmark

Andre Sundbø Olsen  

Andrea Sivertsgård

Kirsti Stople

Stine Regina Tusvik

Kristopher Nils Kjevik-Wycherley

UiAs Utdanningsutvalg

1. fast representant: Sofie S. Klit

2. faste representant: Lars Magnus Halvorsen

1. varareprsentant: Jakob Mæland

2. varareprsentant; Thomas Olsbakk

UiAs Læringsmiljøutvalg (LMU)

1. faste representant: Tina McDougall

2. faste representant: Emma Myklebust Eggen

3. faste representant: Anna Synnøve Røysland

4. faste representant: Andrè Sundbø Olsen

5. faste representant: Andre Seljestad Knudsen

6. faste representant: Ane Dolven Thorsen

1. varareprsentant: Christina El-Mrabet

2. varareprsentant: Jonas T. Buerskogen

3. varareprsentant: Henriette Nordal

4. varareprsentant: Sofie S. Klit

5. varareprsentant: Rebekka Hauge Økland

UiAs Klagenemnd

1. faste representant: Matias Smørvik

2. faste representant: Selma Hesselberg

1. vararepresentant: June Skram Eikrem

2. vararepresentant:Andreas Landmark

UiAs Prisutvalg

Hilde Hagen

UiAs Likestillings- og inkluderingsutvalg (LiU)

1. faste representant: Tina McDougall

2. faste representant: Andrè Sundbø Olsen

1. varareprsentant: Maryam Bokdasji

2. varareprsentant: Katrine B. Øydna

UiAs Valgstyre

June Skram Eikrem

Thomas Olsbakk

UiAs Ansetteselutvalg

1. faste representant: Gro Bakke

2. faste representant: Thomas Olsbakk

1. vararepresentant: Stine C. Tungodden

2. varareprsentant: Andreas Landmark

UiAs Forskningsutvalg

1. faste representant: Eline Ø. Roaldsøy

2. faste representant: Lars Magnus Halvorsen

1. vararepresentant: Ayla Maria Svenke

2. vararepresentant: Thomas Johnsen

UiAs Museumsråd

1. faste representant: Jakob Mæland

2. faste representant: Julie G. Eriksen

1. varareprsentant: Katrine B. Øydna

2. vararepresentant: Fanni Sara Istenes

Forfatter

, , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.