Fortell litt om deg selv.

Mitt navn er Anders Aunan. Jeg rømte fra Trøndelag i 2012 hvor jeg så endte opp i Kristiansand. Nå starter jeg opp på mitt andre år på UiA sitt nye bachelorprogram Markedsføring og ledelse. Selv om vi bare har vært til stede ved Kristiansand campus et drøyt år har vi vært så effektive og grublet oss frem linjeforeningen vår, Emporium, som jeg nå er leder i.

Hvordan fikk dere idéen om å starte Emporium?

Da vi begynte på skolen i fjor la vi merke til alle de andre flotte linjeforeningene. Dette førte til at vi raskt fant ut at vi hadde flere personer med engasjement og erfaring fra andre foreninger, som ønsket å være med på å starte en linjeforening. Dette var noe vi kunne utnytte. Jeg tror mange av oss så på det å være med i en linjeforening som en morsom del av å være student, i tillegg til at det å skape noe sammen ville være en pådriver for et godt sosialt miljø i klassen. I løpet av de neste årene vil vi også få en solid mengde studenter på vårt studie, og derfor tenkte vi; hvorfor ikke starte med en gang?

Hvilke fokus har dere som organisasjon?

Som linjeforening er vårt hovedfokus å være en bidragsyter til at alle våre medstudenter opplever hverdagen som student best mulig. Vi ønsker å gi dem som ønsker det en mulighet til å danne seg erfaringer som man ikke får i forelesningssalen, samt gi en smak av næringslivet som venter. Sist men ikke minst ønsker vi å skape sterke sosiale bånd innad blant studentene!

Hvilke mål har dere?

Våre mål er å skape en solid og oppegående linjeforening som er tilstede i miljøet her ved UiA. Vi ønsker å knytte kontakter på tvers av studieretningen og ut mot næringslivet, og å kunne arrangere gode arrangementer, faglige seminarer, foredrag og bedriftsbesøk. Vi ønsker også å være et bindeledd mellom studentene, forelesere og fakultetet.

Håp for fremtiden?

Vi håper på å skape en bevissthet rundt Emporium blant studenter, forelesere og fakultetet her ved UiA. At studenter vet at Emporium er tilstede tror jeg vil kunne være til stor fordel for oss som linjeforening. Håper også vi lykkes med å inkludere våre nye studenter som begynner nå på høstsemesteret.

Hva vil du si til de som vurderer å bli med i foreningen?

Nå utelukker vi ingen og det er derfor slik at alle studenter som går Markedsføring og ledelse her ved UiA automatisk blir medlem av Emporium. Alle har da også selvfølgelig muligheten til å benytte seg av det vi ordner i stand av events og avtaler med næringslivet i Kristiansand. Styret har alltid behov for nye hoder med nye ideer, og det vil bli holdt valg senere i høst, hvor vi ønsker å få nye studenter inn i styret og ulike undergrupper.

Ved å være en del av styret eller i en undergruppe vil man lære mye nytt, både om seg selv og om praktiske ting i bl.a. ulik forretningsvirksomhet. Vi utfordrer og pusher hverandre til å oppnå de beste resultatene, og ønsker man å være en del av Emporium bør man ikke være redd for å prøve nye ting! Men det er så klart rom for å gjøre feil. Vi er bare i startfasen og vi har fortsatt mye å lære, heldigvis har vi et godt samarbeid oss i mellom.

Tekst: Anders Aunanred@unikumnett.no
Foto: Francesca Gavottired@unikumnett.no

Forfatter

, , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.