UiA får 11,6 millioner til studieplasser og 1,3 millioner til fire nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 1 milliard kroner til universitetet ifølge NRK Sørlandet. Sammenliknet med ifjor er det en økning på 63 millioner kroner, likevel får UiA et problem innenfor pensjonsutgiftene.

Bevilgningen øker opptakskapasiteten til nye studieplasser fra høsten 2014, samt videreføre studieplassene som ble tildelt i fjor og 2011. Dette gir en økning på totalt 155 studieplasser fra 2013 til 2014. I tillegg foreslås det 1,3 millioner til fire nye stipendiatstillinger.
– Det er en økning i studieplasser på rettsvitenskap som er en videreføring fra det vi har hatt tidligere, og noen ekstra stipendiatstillinger, noe som er veldig få, sier Lauvdal.
– En utfordring for hele sektoren
Torunn Lauvdal forteller også at i tillegg til bevilgningen har de også har en stor utgift i forhold til pensjon, som har en økning.
– Det betales inn til fremtidige pensjonsutgifter, og den andelen vi betaler inn har økt. Det betyr at vi får en mindre ramme, noe som er et problem og en utfordring for hele sektoren, sier hun.
Lauvdal avslutter med at hun ikke er fornøyd med budsjettprioriteringene og ønsker flere stipendiatstillinger.

Tekst: Damares Stenbakkvarslingsaken-4

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.