Engasjement gir jobb ifølge en ny undersøkelse. 80% av studenter som har hatt et engasjement har fått relevant jobb. Av studenter uten et engasjement har kun 68% relevant jobb.  

Den nye undersøkelsen fra Vestlandet er gjort på oppdrag fra Sammen Råd og Karriere og utarbeidet av Asle Høgestøl og Olav Bjørnebekk.

Med økonomisk støtte fra Universitet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Norsk Handelshøyskole. Undersøkelsen heter fra studie til jobb på Vestlandet og har vært gjennomført omtrent annethvert år siden 2003, skriver Studvest.

Fordel med master 

6091 kandidater fikk tilsendt undersøkelsen og median er født i 1990. De fleste av kandidatene har mastergrad, men bachelorstudenter utgjør 39 %. Profesjonsstudier som er minimum av 6 års studieløp og grunnskolelærere som har en 4 års utdannelse utgjør til sammen 11 %. I undersøkelsen kommer det frem at det er en tydelig fordel med mastergrad. De er mer veltilpassede på arbeidsmarkedene enn bachelorstudentene.

Undersøkelsen viser at om du har en eller flere aktiviteter ved siden av studie har du en mye større mulighet til å få jobb etter studiene. Aktiviteter blir regnet som betalt jobb ved siden av studiet, verv i studentorganisasjoner og frivillig arbeid. Lønnet arbeid ser ut til å ha den største verdien i forhold til senere jobb.

Studenter har nok først og fremst økonomiske motiver når de velger å arbeide ved siden av studiene. Utover å generere ekstra inntekter kan imidlertid lønnet arbeid i studietiden også ha en merverdi. Undersøkelser på feltet viser at de som har hatt lønnet arbeid ved siden av studiene, har noe større sannsynlighet for å få jobb etter studiene, selv om jobben faglig sett var «irrelevant», står det i undersøkelsen.

Antall aktiviteter bestemmer sjansen 

Om du har en aktivitet ved siden av studiene øker sjansen på å få relevant arbeid fra 65% til 80%. Dette stiger med mellom 1% og 5% for hver tilleggsaktivitet du har. Om du har 6 eller flere aktiviteter ved siden av skolen er sjansen for relevant jobb etter studiene 95%.  

Av deltakerne i undersøkelsen har 85% fått jobb i det geografiske området de ønsket. 66% har fast jobb. 29% har vikariat, engasjement eller annen jobbsituasjon. Kun 5 % er arbeidsledige som går igjen i det norske arbeidsmakende ifølge en sak som ble skrevet av NRK i juli 2018. Hele 86% sier de har fått relevant jobb.

Internett er mest brukt i jobbsøking 

De aller fleste har funnet stillingen sin på internett, men en god del bruker også personlig nettverk. Direkte kontakt med arbeidsgiver øker også sjansen for jobb, mens de færreste har brukt blant annet sosiale medier, NAV og trykte medier for å finne seg jobb.  

Bygge på CV-en 

Ingvild Helle Hagen. Foto: Privat

Ingvild Hagen er blant de studentene som har bygget videre på erfaringen hun fikk som engasjert i studentorganisasjon. Etter to år som aktivt medlem av studentradioen i Bergen ble hun tilbudt stilling som nettredaktør. Dette hjalp henne videre i arbeidslivet.   

–   Jeg jobbet som nettredaktør for Studentradioen i Bergen. Der brukte vi plattformen Wordpress og det å være kjent med den gjorde at jeg senere fikk jobb i markedsavdelingen hos Fotoknudsen.  

For Hagen var det det hun lærte i studentradioen som var grunnen til at bedriften satset på henne. Hun trekker frem at engasjementet slik hun viste som student på ulike plattformer er med på å bygge en CV og til stor hjelp.  

Litt travelt 

Hagen var også en del av linjeforeningen Rhetorica ved UiA. Oxford Research var på jakt etter noen som kunne hjelpe til å arrangere evalueringskonferansen i september 2018, da kom hennes navn opp.  

– I Kristiansand er det jo et lite miljø, så alle har på en måte hørt om noen, eller kjenner til noen og sånt. Rhetorica har en fagdag hvert år og hun som nå er sjefen min var en av talerne fra fagdagen i fjor. Så det handler jo litt om å få connections. Så det å engasjere meg har jo hjulpet for nettverksbygging.   

Hun er bestemt på at det å engasjere seg er en god ting. Hun forteller at dagene kan bli litt travle, men at det ikke kommer noe negativt ut av det.

– Så lenge du trives med det du gjør så merker du ikke noe på det

Hagen er glad i en travel hverdag, og for henne kom det ikke bare det gode jobbmuligheter ut av å engasjere seg.

– Kan legge til at det er veldig bra for det sosiale å være med på ting, det var sånn jeg møtte han som skulle bli samboeren min.

Nye muligheter 

Tidligere STA-leder, Kai Steffen Østensen. Foto: Åsmund Mjåland

Tidligere STA leder Kai Steffen Østensen er også stor tilhenger av engasjement mens man studerer. Selv har han hatt cirka 20 verv som student. Han mener vervene har vært med å forme han som person samtidig som han har fått muligheten til å forme vervene han har hatt.

– Igjennom å ha en rolle eller et verv så vil du jo lære en del ting, som blant annet hvordan du skal håndtere ukomfortable situasjoner. For eksempel når du sitter i et møte og vet at du er yngst, da er det som oftest de som er eldst og har mer erfaring som får mest taletid og mer makt. Dette skal jo du kastes ut i så det gir deg en helt ny mulighet til å stå inne for det du sier. 

Nå har Østensen kommet seg inn på arbeidsmarkedet og har en jobb ved Universitetet i Agder. Denne jobben mener han at han har fått fordi han har god kjennskap til Universitetet.

– Jeg har fått mulighet til å skaffe meg noen redskaper som gjør at jeg blir attraktiv på arbeidsmarkedet. Dette ved at jeg tidligere har fått lov jobbe med noe jeg synes er spennende. 

I følge Østensen vil det å engasjere seg gi en student mange muligheter til å vise potensiale du har før du får en jobb.

– Både STA lederrollen og de andre vervene jeg har hatt har vært med på å forme den jeg er i dag og gitt meg et godt innblikk i hvordan prosessene virker. Alt fra å snakke foran mennesker til å være en aktiv part av et samarbeide med ulike folk. 

Nettverk 

Østensen trekker også frem hvor mye godt det å være engasjert gjør for nettverksbygging. Han sier at det å ha et godt nettverk kan løse mange problemer som skulle dukke opp.

– Det å engasjere deg gir deg jo også et nettverk, og nettverk kan være kjempegodt. For eksempel så skulle jeg en dag til Alta og jeg hadde ikke noe oversikt over hvem jeg kjente som kom fra Alta men jeg visste at jeg kjente folk som har kommer derfra. Så jeg spurte kjapt på Facebook og etter tre timer hadde jeg fått fire tilbud om overnatting fra folk. 

Han trekker også frem hvor godt det er å ha vært tilstede på andre siden av et intervju. Det å intervjue folk til verv har gjort at Østensen vet hvorfor de ulike spørsmålene blir stilt. 

– Det har gjort at jeg er sterkere forberedt når jeg går inn til intervju. Det er det jo mange som kan få mulighet til å lære om de engasjerer seg ved Universitetet.

Det å være engasjert kan by på ulike utfordringer, men med tiden vil du ifølge Østensen med tiden lære deg å bli mer komfortabel i ulike situasjoner. Som STA leder har han måtte takle situasjoner hvor mange ulike faktorer har vært i spill. Blant annet har han talt under studiestart.  

– Når du taler på studiestart foran flere tusen mennesker så er du nervøs, men trikset er å få publikum til å ikke se at du er nervøs.

Prioriteringer er en viktig del av å være engasjert og selv om du møter mange spennende mennesker i ulike verv mener Østensen at det også er viktig å ha en base med venner utenom, slik at du kan trekke deg unna og ta en pause.

Tekst: Mia Wright og Mats Høimyr
Foto:
Åsmund Mjåland, privat, og skjermdump: sammen.no
Illustrasjon:
Odd Magne Vatne

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

2 Comments

  1. […] *Engasjement gir jobb […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.