I forrige utgave meldte vi at Studentparlamentet skulle diskutere deres synspunkt på UiAs bruk av Q42, på bakgrunn av tre obligatoriske undervisningskonferanser som har resultert i minst 228.000 kr i kassa til Filadelfia, en konservativ menighet som kun lar heterofile inneha lederstillinger. I stedet ble det en bredere debatt om UiAs bruk av rom som ikke er livssynsnøytrale, hvor også bruk av  Samfundets lokaler ble trukket inn. Diskusjonssaken holdt sikkert på opp mot en time, men av 24 studenter med bakgrunn fra alle UiAs fakulteter, var det ikke en eneste representant som uttalte et ord som kunne minne om at det var greit for UiA å bruke noen av disse lokalene.

Et parlamentsmedlem viste til Universitetets Handlingsplan for likestilling og integrering 2016-2020 hvor det kunne synes å være en kontradiksjon mellom ord og handling.

En representant følger opp:

– UiA legger penger i organisasjoner som trosser det de står for.

“Det blir hyklerisk!” følger en annen representant opp. Etter en god stund med unison enighet går de for en prøvevotering med formuleringen “UiA skal leie rom som ikke er livssynsnøytrale”. Alle stemte stemte negativt. Et mulig problem med formuleringen ble imidlertid reist, siden lokalene til Q42 i og for seg er livssynsnøytrale, da det ikke er noen kors, bilder av Jesus eller liknende artefakter å finne.

Sofie S. Klit påpekte at “rommet er en ting, organisasjonen har fortsatt et livssyn UiA ikke bør støtte.” Robin Amir Rondestvedt Moudnib, observatør fra Universitetsstyret veide også inn:

– Med dette forslaget kan UiA fortsatt leie Q42; vi må være mer konkrete. Håper det blir presisert i resolusjonen.

Enigheten fortsetter. «Vi kan ikke skille rommet fra organisasjonen», påpeker en annen representant. Det blir også konstatert at dette må gjelde all undervisning, ikke bare den som er obligatorisk.

Menigheten Samfundet trekkes så inn i debatten, hvor det vises til at kun menn har stemmerett. Også her har UiA lagt undervisningsopplegg.

Hva med å trekke linjen mellom organisasjoner som følger diskrimineringsloven? spør observatør og VT-leder Thomas Johnsen.

Diskusjonen avslutter uten tegn på at en eneste student synes det er ryddig å leie lokaler av verken Q42 eller Samfundet. STA vil nå utforme en resolusjon til UiA-ledelsen basert på hva som ble sagt. Så gjenstår det å se hva UiA velger å gjøre.

Tekst: Vegard Møller

Handlingsplan for likestilling og integrering 2016-2020 for Universitetet i Agder punkt 8: Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Mål innen 2020
Ingen studenter eller ansatte på UiA skal diskrimineres p.g.a. seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Alle ansatte og studenter skal kjenne til rettighetene de har knyttet til dette området, varslingsmulighetene og varslingsrutinene.

Tiltak
1. Seksuell orientering skal jevnlig være tema på likestillingskonferansen ved UiA.
2. Det skal ligge god informasjon om diskrimineringsloven på nettet.
3. UiAs ledelse skal i løpet av denne styreperioden ha samtaler med og bli orientert av SiA Helse om problemstillinger rundt diskriminering p.g.a. seksuell legning, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
4. Universitetet skal ved arrangementer bidra til synliggjøring av problemstillinger knyttet til seksuell legning, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
5. Ledelsen ved UiA skal sammen med SiA Helse og bedriftshelsetjenesten se til at det framskaffes bedre oversikt over meldte tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering, og tilfeller av diskriminering p.g.a. seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk ved UiA.

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.