På bildet: Silje Holteberg (foto: Uia.no)

– Jeg har ikke visittkort lenger. Jeg bruker bare LinkedIn, sier Silje Holteberg som er Teamkoordinator for UiA Karriere.  

Med denne setningen åpner hun et arrangement med Fredrik Fornes som skal snakke om hvordan man blir attraktiv på LinkedIn. Og i salen var det nokså mange studenter som var interessert i hvordan de kan få fart på sin karriere ved å bruke LinkedIn som inngangsport til et arbeidsmarked som fortsatt viser seg å være vanskelig å komme inn i som nyutdannet.  

I 2019 har han mistet jobben sin og i 2022 ble han kåret til en av de top 5 markante ledere i kommunikasjonsbransjen. Det forteller Fornes innledningsvis. At dette henger sammen med hans engasjement på LinkedIn er åpenlyst.  

Man trenger ikke å være proff fra første dag, noe som blir tydelig ved at Fornes første innlegg i 2020 bare fikk 2059 visninger. Det var likevel mer enn 10 ganger så mange følgere som han hadde på dette tidspunktet. Ett år senere der han jobbet med å bli synlig på LinkedIn hadde han fått 1 million visninger. Det krevde ikke mer enn å være aktiv og å legge ut én til to ganger i uken.  

Samtidig var det ikke fokus på seg selv som person som fikk han til å gjøre det bra på LinkedIn. Det var tvert imot forsøket på å fremme sin arbeidsgiver Proplan.  

– Det er fire ting som man bygger samtidig: Arbeidsgivers merkevare, eget nettverk, kompetanse og en personlig merkevare, forklarer LinkedIn-proffen og fortsetter med at man får ta med seg de siste tre punktene uavhengig av om man bytter arbeidsgiver eller ikke.  

Men hvordan bruker man LinkedIn riktig? 

Sjansene for å være synlig på LinkedIn er store ettersom det bare er noen få millioner av de over 900 millioner brukerne som er aktive. Det er gode sjanser for de som ønsker å gjøre noe med dette og spørsmålet som de samlede studentene nok ønsker å få svar på, er hvordan man kan lykkes i dette sosiale mediet.  

Vær synlig! Er hovedbudskapet denne kvelden. Vis at du finnes, siden du da fremstår som offensiv og interessert. I en verden der rekruttering er veldig relasjonsbasert og nye rekrutteringsmetoder er på fremmarsj, er en velpleid LinkedIn-profil mer enn bare en sjanse. Det er en mulighet til å vise hva man kan og samtidig en direkte tilgang til mange ulike CEOer, rekrutterere og andre som ønsker å ansette. 

Lærdommen som de fleste nok tok med seg fra denne kvelden, er at en upleid og lite oppdatert profil kanskje er en hakket verre enn ikke å ha en LinkedIn-profil i det hele tatt. Det er nemlig slik at LinkedIn-profilen finnes fort på Google og i andre søkemotorer – også av de som har CV-en og søknadsbrevet på bordet og ønsker å finne ut mer om deg. 

Stegene til suksess 

Fornes presenterer tre steg som må til for at man skal få det til nokså bra på LinkedIn: 

Steg 1: Puss opp profilen din! Profilen din kan – som sagt – lett finnes ved å bruke søkemotorene. Det er dermed noe som et personlig butikkvindu som skal vise hvem du er. Dermed handler det også om å formidle litt om sin personlighet og ikke bare å se på det som en CV på nettet.  

På bildet: Fredrik Fornes (foto: Hubify)

Steg 2: Engasjer deg i andres innhold! Dersom man er aktiv på nettverket og liker, kommenterer og engasjerer seg, blir man mer synlig. Det er en mulighet til å komme i direkte kontakt med ledere og andre fagpersoner. Det er også en mulighet til å snike i søkerkøen, noe som Fornes viser til med flere suksesshistorier om personer som skaffet seg jobb gjennom LinkedIn – enten ved å kommentere eller legge ut gode innlegg.  

Steg 3: Lag eget innhold! Man burde jevnlig legge ut egne innlegg. For at disse skal skape engasjement burde man tenke på «why» og «how», altså at innlegg har en merverdi for dem som leser dem. Dog burde innlegg også underholde, inspirere, engasjere. At dette ikke er noe som er lett å få til vet også Fornes som legger til at man kan dele mens man lærer. Det er noe som han har gjort og som han har hatt stor suksess med. Best er det om folk kan relatere til innholdet i innlegget.  

At det ikke er bare bare å begynne med å bli mer synlig og aktiv på LinkedIn er også Fornes klar over og forteller at det finnes noen unnskyldninger som han ofte hører.  

Det er skummelt! Alle synes det er skummelt, og ingen bryr seg om de dårlige innleggene. Dessuten fjerner algoritmen de dårlige innleggene nokså fort. Fornes legger til at de fleste er dårlige på LinkedIn og at det gjelder også og særlig lederne.  

Jeg har ikke tid! Jo, svarer Fornes! Det er bare å ta seg tiden til det.  

Jeg vet ikke hva jeg skal skrive om! Her kommer Fornes med tipset om å starte sakte. Det hjelper å følge 10 firmaer som man ønsker å jobbe for. Følg i tillegg de ansatte som er aktive på LinkedIn og engasjer deg i deres innlegg ved å like og kommentere. Om man i tillegg følger anbefalingene i det tredje steget om hvordan man skal lage eget innhold, er man på riktig spor.  

Hvordan skal et godt innlegg se ut? 

Innleggene skal gjenspeile din personlighet og det kan være bra om man bygger sin personlige merkevare. Dette kan man gjøre ved at man setter fire områder/temaer som man har lyst til å bli kjent for og å bruke det som utgangspunkt.  

For at et innlegg skal være lett å lese for andre, burde det være kort og enkelt. Det er best med 1600 tegn men kan godt være kortere enn det, og det skal i alle fall ikke være mer enn 2000 tegn. Det er viktig å huske at de første tre linjene er de viktigste. Etter disse linjene blir innlegget kuttet og den som ønsker å lese mer, må aktivt trykke på «les mer». Derfor er det lurt at man kommer rett på sak og allerede her oppfordrer til engasjement. Fornes anbefaler også linjeskift hver tredje linje og legger til at det absolutt er lov å bruke emojis.  

– Emojis er ikke uprofesjonelle. Vi liker de. Men ikke overdriv, sier Fornes.  

Han advarer også mot å bruke lenker, siden nettverket og dets algoritmer ikke er glad i at folk blir ledet vekk fra LinkedIn. Om det først er engasjement på et innlegg, er det lurt å være på og svare på kommentarene.  

Sammenfattende kan man si at LinkedIn er en kjempemulighet om man bruker nettverket riktig. Dersom man bestemmer seg for å være på LinkedIn, burde man også være aktiv, engasjere seg og dele relevant innhold. Det er ingen skam i å ikke gjøre det bra fra dag én og det er absolutt lov å dele mens man lærer selv. Hovedbudskapet var kanskje: Vær genuin, interessert og helst ikke en som prøver å selge et produkt.  

Forfatter

, , , , , , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.