Torsdag 21.08.14 møttes de som ikke tror at EU er av stor nytte for Norge på Håndverkeren. Representanter for Nei til EU, deres lag for studenter – Ungdom mot EU, Fagforbundet Sørlandet og partiet Rødt, stilte spørsmålstegn ved EØS-avtalen og hvorvidt den uthuler den norske Grunnloven. Talen ble holdt av lederen for Ungdom mot EU, Bjørn Ola Opsahl, som senere innledet debatt rundt et vidt spektrum av saker knyttet til folkestyret, demokratiets idealer i praksis og Norges suverenitet.

Til tross for at Norge sa nei til Det Europeiske Fellesskap og selve EU to ganger (i folkeavstemninger i 1972 og i 1994), og offissielt ikke er medlem av den, følger nordmenn tre fjerdedeler av EUs lover og regler. Flesteparten av dem ble innført gjennom EØS-avtalen, som trådde i kraft for 20 år siden. Det som vekker oppsikt hos mange mennesker fra begge sider av den politiske arenaen er mangel av likevekt mellom de to partene, dvs. EU påvirker Norge, mens Norge ikke har noe å si når det gjelder EU politikk.

Opsahl understreket at overføring av makt fra Norge til EU ikke bare observeres på det lovgivende nivået, men også når det gjelder domstoler og utøvende makt: se EFTA-domstolen, Kommisjonen og EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA. Det som skaper debatt i hele Norge er et faktum at EUs lover kommer foran Norges lover. Ifølge Nei til EU medfører denne situasjonen et tap av folkesuverentitetsprinsippet. De oppfordrer hver og en av oss å samarbeide for å vise at makten faktisk ligger hos mennesker, og ikke hos politikere som ikke bryr seg om folkets mening.

Tekst: Małgorzata Wrona- red@unikumnett.no

Foto: Pressebilde

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.