Skribenter: Thomas Johnsen, Charlotte Ekroll

Hver måned skjer det mange store og små avgjørelser i studentpolitikken. For nysgjerrige sjeler kan derimot lange sakspapirer raskt røske motet fra en, og det kan være vanskelig å vite hva som egentlig står innimellom alle vedtak og hva de betyr. De undertegnede er selv tidligere studentpolitikere, og har dratt frem sakspapirene til de siste møtene i Velferdstinget i Agder (VT) og Studentparlamentet (SP), i håp om å gjøre studentpolitikken mer tilgjengelig. 

VT-møte 11.mars – kort sagt 

 • Nyoppstartede foreninger har mulighet til å søke om ekstraordinær tildeling fra de studentsosiale midlene. Studentforeningen Det Gylne Snitt fikk 7500kr i oppstartsmidler og GSI Padel fikk omtrent 53 000kr til leie av padelhall. 
 • Regnskapet for 2023 ble gjennomgått og godkjent. VT hadde driftsmidler som ikke ble brukt, men fikk allikevel utvidet budsjett til driftskostnader for 2024. I gjennomgang av regnskapet viste diskusjonen mellom VT, Arbeidsutvalget (AU) og observatørene at det var behov for bedre økonomirutiner.  
 • Vedtektene til VT ble endret flere steder: 
 • VT skal bli en egen organisasjon, og har jobbet med å få det gjennom i Brønnøysundregisteret. Noen av paragrafene i vedtektene ble endret på for å gjøre dette mulig. 
 • Frem til nå har AU hatt to nestledere (organisatorisk og politisk nestleder); to stillinger på 40 % hver. Disse ble slått sammen til én nestleder på 100%. 
 • På grunn av problemer med å fylle valgkomiteen, åpnes det nå opp for at man ikke trenger å være student om man har vært i AU eller SiA for opptil to år tilbake. 

SP-møte 20.mars – kort sagt 

 • SP vedtok å øke SAIH-avgiften med 10 kroner, slik at den valgfrie summen i semesteravgiften totalt blir 50 kroner. 
 • Vedtektene ble endret: 
 • Når man finner kandidater for å fylle roller etter et valg (supplering), og dersom man har flere kandidater enn det er plass til, har det tidligere blitt avgjort ved loddtrekning. Fordi loddtrekning hverken er «rettferdig eller demokratisk», ble det vedtatt etter forslag fra en representant i SP at dette heller skal avgjøres av STA-styret. STA-styret mener selv at det ikke vil være et problem å være objektiv ved slike avgjørelser. 
 • STA gir opp å ha en kontrollkomité fordi det har vært det vanskeligste vervet å rekruttere til. I tillegg har det skjedd endringer i STA siden 2018, som styret mener er gode nok tiltak for å kontrollere driften av STA. Kontrollkomiteen ble derfor fjernet. 
 • SP reviderte også STA sitt valgreglement og økonomireglement – uten store endringer. 
 • I revidering av stillingsbeskrivelsene byttet den ene deltidsstillingen i STA-styret navn fra fagpolitisk til utdannings- og forskningspolitisk ansvarlig. 

Spennende utvikling i saken om gratis sanitærprodukter 

 I oktober 2023 vedtok VT en resolusjon om gratis sanitærprodukter til studenter i Agder. Siden da har man funnet et alternativ som det ser ut som det kan bli enighet om. SiA-styret vedtok i mars å finansiere halvparten av kostnaden det vil ta å plassere ut gratis sanitærprodukter ved SiAs institusjonsnøytrale arenaer; det vil si Spicheren, BARE Studenthus, Bluebox og Studentsenteret.  

Dersom VT går med på dette i møtet 15. april er planen å starte med et pilotprosjekt som vil vare i 1 år for å se om tilbudet treffer studentene. I utgangpunktet er det da snakk om bind og tamponger. Det diskuteres over hele landet om dette skal innføres på både ungdomsskoler, videregående skoler og universiteter, og det ser ut til at Agder nå også hiver seg på tiltaket.  

Rekordmange stilte til valg til Studentparlamentet 

69 studenter stilte i år til valget om å bli studentrepresentant i Studentparlamentet eller et fakultetsstyre – som er uvanlig mange. Det er nesten en rekord, men toppen hadde de i 2010 hvor 74 kandidater stilte. Husk å stemme innen 19. april – sjekk ut www.stastudent.no for informasjon om både valgomat og valgavis. 

 Det er fremdeles mulig å stille til Råd, styrer og utvalg (RSU) frem til 8. mai (innen 24. april dersom man ønsker å bli intervjuet). Her kan alle studenter ved UiA stille, sjekk ut www.stastudent.no. Det er også fremdeles mulig å stille til Velferdstinget sine valg innen 7. mai (innen 16. april dersom man ønsker å bli intervjuet i større verv). Her kan nesten alle studenter i Agder stille, sjekk ut www.vt-agder.no 

 


Header image from Freepik: Image by wayhomestudio on Freepik

Authors

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.