Fakultet for kunstfag er det eneste fakultetet på UiA som ikke har en linjeforening hvor studenter kan møtes på tvers av kull og fag. Det ønsker dekan for kunstfag Marit Wergeland-Yates å endre.

– Jeg har oppmuntret studentene flere ganger til å lage en linjeforening. Penger, mat, lokaler og slikt stiller vi gjerne opp med.

Selv om fakultet for kunstfag ikke har en linjeforening opplever Wergeland-Yates at studentene er veldig aktive i sine egne miljøer.

– Det er fantastisk å være dekan på et fakultet hvor det er konserter klokken syv på morgenen og det er fortsatt konserter når du går klokken tolv om kvelden. På mange måter er kanskje kunstfag fakultetet annerledes her.

Likevel mener hun det kan være veldig nyttig for studentene å ha en linjeforening, som en felles arena for studentene.

KUNSTFAGSTUDENTER POSITIVE TIL LINJEFORENING

En linjeforening kan bidra til nettverksbygging blant studentene. i tillegg bidrar det til et større sosialt felleskap på tvers av kull og fag. Ifølge Wergeland-Yates kan det på mange måter se ut som kunstfagstudentene har det litt annerledes enn de andre fakultetene. Kunstfagene legger ofte opp til at det blir mye sosial kontakt, gjennom alt fra band til store forestillinger og slikt.

Vi sjekket hvilke tanker kunstfagstudentene gjorde seg om linjeforeninger og om dette er et behov blant dem. Her kom det blant annet frem at studenter jobber med å skape en linjeforening i kunstfag.

SONDRE GRØNSET. LITTERATUR, FILM OG TEATER 1 ÅR (HAR BACHELOR I DRAMA)
Sondre Grønset. Foto: Saif Khan

Kunne du tenkt deg en linjeforening i kunstfag?

– Ja, det kunne jeg. Og det har jeg holdt på med å skape i straks tre år nå. Så i år skal vi sende inn søknaden for å få registrert den. Denne foreningen heter KVAD.

FREDRIK LANDMARK. DRAMA 3 ÅR
Fredrik Landmark. Foto: Privat

– Vet du hva en linjeforening er?

– Jeg vet sånn ca. hva er linjeforening er. Det er vel en slags møteplass for de forskjellige fakultetene ved UIA hvor det er diverse arrangementer etc.

– Kunne du tenkt deg en linjeforening i kunstfag?

– Ja, det burde absolutt være det på fakultet for kunstfag. Det er jeg veldig positiv til.

TERJE ASPEVIK MARTINSEN. MUSIKK FORMIDLING 3 ÅR
Terje A. Martinsen. Foto: Privat

– Vet du hva en linjeforening er?

– Linjeforening er vel en organisasjon som skal tilby bl.a. sosiale sammenkomster og
settinger tilknyttet det faglige området på tvers av linjer og årskull, tror jeg.

– Kunne du tenkt deg en linjeforening i kunstfag?

– Ja, absolutt! Vi har alle nytte av å bli kjent med flere og danne større sosiale nettverk innenfor kunstfag. På den måten kan man finne mulige forretningspartnere med like sinn!

Tekst: Saif Khan, Andreas Guthe

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. […] Les også: Etterspør linjeforening for kunstfagstudenter […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.