plakat med tekst

Et meget spennende forskningsprosjekt foregår nå i samarbeid mellom Universitet i Agder og Universitet
i Birmingham. FAB (Fitness, Ageing and Bilingualism) er et prosjekt som går fra 2020-2023, og er et
forskningsprosjekt der språklige og kognitive prosesser blir sett nærmere på i forhold til hvordan de
påvirkes av alder og tospråklighet, og om disse kan være knyttet til fysisk form.

Project Leader: Linda Ruth Wheeldon
Masterprosjekt: Ali Kalib Ali
Project manager: Eunice Fernandes

I forbindelse med denne nettsaken har Masterstudent Ali Kalib Ali og project manager Eunice Fernandes
stilt til intervju.

 

Starten på et langt prosjekt
Først og fremst, hvordan ble egentlig dette prosjektet til?
Fernandes forteller om Linda Ruth Wheeldon som er professor her og som har studert tospråklighet i flere
år.
– Faktumet at vi snakker mer enn ett språk fører kanskje til at vi får noen endringer i hjernen vår i
forhold til hvordan vi prosesserer språk.
Fernandes forteller videre at Wheeldon har en kollega i Birmingham som også studerer
tospårklighet. De to søkte for kanskje to år siden til det Norske forsknings rådet og fikk det
finansiert. Det er finansiert for tre år, for å undersøke forskjellene mellom hvordan vi prosesserer
språk. Tospråklige blir testet her i Norge, hvor folk snakker mer enn et språk og i Birmingham i
England blir folk som kun snakker ett språk (engelsk) testet. Så vil de sammenligne disse
gruppene.Ali føyer til at mye av forskningen foregår eller har foregått i utlandet, så det er lite norsk forskning på
dette feltet. Når forskningen treffer så mange, så finner en ut veldig mye i forhold til allerede etablert
forskning og nye funn. De fokuserer på den gruppen som har norsk som førstespråk og engelsk som andre
språk.Prosjektet går fra 2020-2023 og Ali forklarer at prosjektets lange tidsperiode henger sammen med flere
ting, for det første tar det litt tid å designe eksperimenter, det tar tid å få det godkjent av etikk rådet og så
videre, det tar tid å markedsføre prosjektet til deltakere både eldre og yngre. Oppsummert; dyrt utstyr,
dyrt å designe programmene og det tar tid å lage programmene med koding.

 

Yngre deltakere søkes!
Hvilke deler av prosjektet er rettet mot de yngre deltakerne (18-35 år)?
– Alle delene som de eldre deltar på, utenom trening, skal de yngre delta på. De yngre deltar på
eksperimenter som er kognitiv fokusert og 2 ganger med språk fokus, forklarer Ali.
Noen av kravene som stilles til de yngre deltakerne er at første språket skal være norsk, og andre språket
skal være engelsk. Så går det fint å kunne litt tysk fra for eksempel ungdomskolen, men det skal ikke
være veldig mye. Så er det noen spørsmål som man får i forkant der man fyller ut hvilke språk man kan,
også videre. Der blir man kontrollert at man er gyldig, og at man kan være med. Det er det ene, og så er
det det at man trener mindre enn 150 minutter i uken.
– Det er noen som går tur, sykkeltur, det er ikke det vi tenker på når vi sier 150 minutter, kravet er at
man ikke gjør intensiv trening i mer enn 150 minutter i uken, legger Ali til

 

Interessert eller lyst å melde deg på?
Om man er interessert i prosjektet FAB og ønsker å vite mer om det, har de akkurat laget en side rettet mot de yngre. De tilbyr også informasjon og hjelp sånn at visst man bare er interessert får man info, man
behøver ikke delta engang. Alt er lav-terskel, inkludert å komme hit om du bare er interessert i å se.
Facebook er også et sted en kan se etter informasjon.

Sjekk skjermene på UiA så kan det hende det dukker opp noen posters fra FAB!
Ali forteller ivrig at det er flere måter en kan melde seg på som deltaker;
– Vi har tilrettelagt nettsida slik at man kan finne mailen til project manager, og sende Fernandes en
mail. På den nyeste versjonen av nettsiden kan man skrive inn navnet sitt og bli kontaktet.
Oppsummert er det via mail, på facebook og på nettsida man kan ta kontakt.
– Jeg tenker i alle fall at for de som er interessert i det, at det er veldig kult å vite at man deltar på
forskning som faktisk har implikasjoner. Skoler kommer til å få det her inn i planene sine fremover, det
vi finner. Få Norge på kartet, også er det råkult med eksperimentell forskning. Ofte leser man forskning, i
alle fall som studenter og så leser man at det har vært så mange deltakere også tenker man ikke veldig
mye på det, men å faktisk være en av disse deltakerne, det er jo, ja livsendrende. Man får jo et helt annet
perspektiv også fordi man kan se hvordan forskning kan gjøres når man skriver sine egne
papirer/oppgaver, avslutter Ali.

Vil du vite mer om prosjektet?
Klikk her; https://www.fab-study.com/
Her er en link til nettsiden for yngre deltakere;

Bli med i et spennende forskningsprosjekt! (ny side for unge deltakere)

Forfatter

, , , , , , , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.