For studentene som ønsker å forstå hvordan verden fungerer i dag, er forelesningen til katja noe som burde vært obligatorisk.

Det politiske bildet både nasjonalt og internasjonalt er en viktig del av hvor- dan Katja bygger opp sine undervisninger – noe som ofte ender i spennende debatter, diskusjon og som oftest en tankevekker for de este. Med iver, energi og en sylskarpt tankegang oppfordrer hun elevene til å tenke sjæl.

– Nevn tre historiske personer du ville hatt rundt middagsbordet:

– Jeg har en lang ønskeliste, men lander på følgende middagsgjester:
Rosa Parks – en fantastisk modig ung dame som våget å stå opp for sine rettigheter. Kong Haakon, som med sitt tydelige “nei” til nazismen inspirerte den norske motstandsbevegelsen under krigen. Woodrow Wilson, som med sin realistiske idealisme har betydd så mye for utviklingen av internasjonalt samarbeid i moderne tid.

– Beskriv studentene dine med tre ord:

– Vanskelig med kun tre ord da jeg har så mange ulike studentgrupper, men oppsummert vil jeg beskrive dem som: positive, nysgjerrige og modige. De tør også å stille kritiske spørsmål – noe jeg oppfordrer til og liker.

– Hvilken opplevelse fra UiA husker du best?

– Jeg husker veldig godt min aller første forelesning, det var i emnet “Kon- ikt, samarbeid og fred”. Jeg husker hvor utrolig spent jeg var, hvor mye jeg forberedte meg, og hvor moro det var. Ellers har jeg så utrolig mange, gode og sterke minner fra møter med enkeltmennesker, og spesielt møter med studenter opp igjennom.

– Hva ville du gjort hvis du ikke var foreleser?

– I barndommen var planen å bli advokat – en sånn god en som sto på de svakestes side og sørget for at rettferdigheten seiret vet du – så jeg må kanskje svare det. Ellers er det jo så utrolig mye spennende å nne på, både lokalt, nasjonalt og, ikke minst, internasjonalt. Hadde jeg vært ung hadde jeg kanskje søkt meg til en eller annen form for utenlandstjeneste.

 

– Hvilken bok leser du nå?

– Nå leser jeg “To søstre”, skrevet av min tidligere studievenninne Åsne Seierstad. På nattbordet venter Cecilie Hellestveits nye bok om Syria, og Usman Ranas “Norsk Islam – Hvordan elske Norge og Koranen samtidig”.

– Hva er din styrke som foreleser?

– Det kan kanskje studentene svare best på. Jeg bestreber meg i alle fall på å alltid stille godt forberedt og være faglig oppdatert og aktuell. Jeg utfordrer også studentene til å “tenke sjæl”, og legger opp til variert undervisning med ganske stor grad av studentaktivitet – også i de store auditoriefore- lesningene. Jeg trives med studentene – det tror jeg smitter over – og jeg opplever god stemning i auditoriene. Mange vil nok også karakterisere meg som ganske energisk – en gang kk jeg i en midtveisevaluering en humoristisk tilbakemelding om at mitt energinivå ikke var helt tilpasset oppstart kl 08.15.

Tekst: Vigdis Dikkanen

Foto: Kevin Mulder Solberg

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.