Mekatronikk-Morten ber studentene sine lage campus-roboter

Hvem: Morten Ottestad

Fag: Mekatronikk

Finnes: Institutt for ingeniørvitenskap

Det er høy aktivitet på mekatronikk-labben på UiA Campus Grimstad. Her arbeides det med motorikk, maskiner, automatisering, 3Dprinting, og materiallære. Fra automatiserte roboter til stabiliseringsplattformer på havet. Morten Ottestad holder høyt tempo med over 100 studenter på bachelor- og masterstudiene i mekatronikk.

Mekatronikk som fagfelt kombinerer mekanikk og elektronikk, der mye av fokuset ligger i idéløsning og innovasjon.

Mekatronikk appellerer til det kreative i studenten, der de får prøve seg på å skape noe nytt. Det er høye krav og vi har mange søkere som vil studere her.

Studentene har tilgang til store områder på campus tilrettelagt mekatronikkfaget. UiA satser kraftig her, da de er det eneste norske universitetet som tilbyr komplett utdanning fra bachelor til doktorgrad. Med nyåpning og storsatsing av Mechatronics Innovation Lab (MIL) og tett samarbeid med regionale aktører ses det tydelig at mekatronikk er fremtiden.

– Studentene holder for tiden på med å bygge en prototype av en servicerobot som skal kunne bidra i ulike sektorer, for eksempel på bibliotek eller sykehus.

Roboten blir konstruert for å balansere på to hjul, da den har sensorer som slår ut når den tipper over for mye til den ene eller den andre siden. Den vil da kjøre forover eller bakover for å kompensere for utfallet. Dette er en av oppgavene Ottestad har gitt til studentene sine. Prototypen skal brukes til nysatsing på UiA, der den større modellen ”Alfred” fra 2018 skal guide besøkende rundt på campus.

– Ideen er at en skal komme inn i velkomsthallen der ”Alfred” står, og så kan en si hvor på campus en skal besøke, så vil han vise vei.

Makerspace

Det er tydelig engasjement hos Ottestad, som snart lanserer sitt nye prosjekt Makerspace. Dette er et område på UiA hvor studentene skal ha tilgang 24/7 for å utvikle egne idéer. Her skal de levere inn forslag om ideer de vil lage før de får full tilgang til lab og utstyr, mot et kriterium fra Ottestad: de må lage en egen 2 minutters film om prosjektet som kan brukes av Makerspace for å vise hva prosjektet går ut på. Labben har blant annet egen laserkutter og flere 3Dprintere tilgjengelig. Makerspace tilbyr egne studentveiledere i form av masterstudenter for å veilede og hjelpe de ulike prosjektene.

– For å gi studentene større muligheter supplerer vi gratis utstyr til dem. Mye av utstyret som tidligere var svært kostbart er nå rimeligere, og noe som igjen gjør at vi kan tilby det gratis for å satse på nyskapning.

MotionLab

På mekatronikk-labben er det høy aktivitet, med flere ulike arbeidsprosjekter til enhver tid. Blant annet satses det på MotionLab, der studentene får utfordringen i forflytning av last mellom to enheter i bevegelse.

– Hvordan løser vi det når du skal forflytte en container fra et skip i bevegelse over til et annet skip i bevegelse?

MotionLab er i prosjekthallen, der det foregår like store andel forskning som undervisning.

– Det er gøy når de er så engasjerte! Det er stor interesse rundt faget og ekstremt mange som ønsker å ta utdanningen sin her, og det er jo utrolig artig!

9 kjappe:

1. Hvilke historiske personer ville du hatt rundt middagsbordet og hvorfor?
Kjell Aukrust, Petter Smart, og Thomas Alva Edison. Det ville blitt en uforutsigbar og spennende helaften.

2. Beskriv studentene dine med tre ord.
Kreative, risikovillige, nysgjerrige.

3. Hvilken opplevelse fra UiA husker du best?
En tur med studenter til Edinburgh hvor jeg tok studentene med på et Whisky-destilleri og så et medisinsk forskningssenter. I gal rekkefølge.

4. Verste flause under forelesning?
Det var i går og det har jeg glemt! Sånt må man da ikke dvele ved…

5. Hva ville du gjort hvis du ikke var foreleser?
Designer, sjømann, eller kanskje teknologihistoriker.

6. Hva synes du må til for å gjøre et fag spennende og interessant? Hvordan appellerer du til studentene?
Et fag må være relevant, nyttig, og i riktig sammenheng. Jeg prøver å forklare hvorfor faget er nyttig og viktig.

7. Hvilken bok leser du nå?
Når det mørkner av Jørn Lier Horst.

8. Hvilke prosjekt/hobby holder du nå på med utenom UiA?
Jeg har lab hjemme òg.

9. Drømmedestinasjonen?
En storby i Europa.

Tobias Lynghaug gir Ottestad skryt

Kommentar fra student
Tobias Lynghaug
– Morten Ottestad er først og fremst en god foreleser fordi han har svært gode formidlingsevner. Vi trenger flere slike i akademia. Folk som klarer å bryte ned kunnskapen og kommunisere den ut på en forståelig måte. I tillegg er han flink til å se den enkelte student, selv i store grupper, og han møter deg alltid på ditt faglige nivå. Sist men ikke minst er han et hyggelig menneske med godt humør. Det er vanskelig å ikke la seg inspirere!


Tekst og Foto: Vigdis Dikkanen

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.