Feiringen av fem år som Universitetet i Agder havner i skyggen av den interne uenigheten om en fremtidig fusjon med Høgskolen i Telemark.

FEM ÅR, SÅ FUSJON? Det er spennende tider for Universitetet i Agder. Diskusjonen rundt mulig fusjon med HiT er i gang for fullt.

23. oktober feiret Universitetet i Agder (UiA) at fem år hadde gått siden høgskolen ble oppløftet til universitet. Hovedtaler ved seremonien og æresgjest var kunnskapsminisiter Kristin Halvorsen (SV). Ønsket om å redusere antallet utdanningsinstitusjoner ble nevnt, og er en offisiell del av den sittende regjeringens politikk. Rektor Torunn Lauvdal har tidligere sagt klart i fra om at dette er noe hun også ønsker og jobber mot. Fem av seks dekaner ved UiA er ikke enig i Lauvdals visjon, og gikk den 25. oktober ut i Fædrelandsvennen med akkurat denne beskjeden.

Fusjonen

En fusjonering av UiA med sine 9919 studenter og 958 ansatte, og Høgskolen i Telemarks (HiT) 6100 studenter og 600 ansatte vil skape Norges tredje største universitet. Stephen Seiler, dekan ved fakultetet for helse- og idrettsfag har tidligere uttalt til Fædrelandsvennen at ønsket om sammenslåing komme fra en redsel for å bli slukt av Stavanger, og at Agder derfor må skaffe seg nok kjøttvekt til å stå i mot.

Birte Simonsen, dekan ved avdeling for lærerutdanning sa i samme saken at Stavanger ville vært en mer naturlig samarbeidspartner, og den foretrukne fusjonspartner hvis det gjøres ved tvang.

Regjeringens offisielle politikk er at de ønsker færre akademiske enheter, men at en eventuell sammenslåing skal skje frivillig. Kunnskapsministeren uttalte til Fædrelandsvennen 24. oktober at UiA og HiT selv må finne ut hvordan de vil ha det med hverandre, men at det ikke er henne i mot hvis de går sammen.

Motstand, kritikk og kronikk

Rektor Torunn Lauvdal er tydelig for en fusjon, som hun mener vil gjøre universitetet mer slagkraftig. Likevel konkluderte rapport utarbeidet av universitetet i 2011 med at det for øyeblikket ikke var grunnlag for fusjon, men at institusjonene heller skulle samarbeide. Allerede da ble det avdekket at det var motstand mot fusjonen i flere fagmiljøer. Universitetsstyret har fattet et vedtak om at samarbeidet skal fortsette, og at det skal utredes for fusjon.

Rektor, som også er styreleder ved UiA, uttalte til Fædrelandsvenne 25. oktober at det gjenstod en god del arbeid før styret skulle ta stilling til om det ble fusjon, og at det fortsatt skal utredes grundig før et vedtak fattes. Ernst Håkon Jahr, dekan ved fakultetet for humaniora og pedagogikk, skulle gjerne sett at hun også informerte om at det er veldig få ansatte som er for fusjonen, i følge Fædrelandsvennen.

Jahr, sammen med fire andre dekaner ved Universitetet i Agder, publiserte 25. oktober en kronikk i Fædrelandsvennen, hvor de stiller seg uenige i rektors argumentasjon om at UiA vil bli sterkere av en fusjon. De frykter at det vil bli mer byråkrati, dårligere økonomi og dyrere i drift. Birte Simonsen trekker fram at det kan bli utfordrende å drive et universitet med syv studiesteder, fra Kristiansand i vest til Drammen i øst. Hun nevner også at HiT har en svakere økonomi enn UiA, som drives svært effektivt. En eventuell fusjon vil, i følge Simonsen, sette UiA kraftig tilbake i konkurransen mellom universitetsmiljøene.

Jan Oddvar Skisland, dekan ved fakultetet for kunstfag, påpeker at det er store forskjeller mellom UiA og HiT i forskningsproduksjon. UiA har tre ganger så mange publiseringspoeng pr fagansatt enn HiT, og at det er et lavt antall fellespubliseringer fra institusjonene.

I følge Skisland er HiT langt nede på listen over norske insitiusjoner som UiA samarbeider med. Han er også raskt ute med å påpeke at samarbeidet med HiT på enkelte områder har stor verdi, men at UiA har lite å vinne på det totalt sett når det gjelder forskning.

Sigbjørn Sødal, dekan ved fakultetet for økonomi og samfunnsvitenskap, og Stephen Seiler argumenterer primært mot selve prosessen rundt fusjonen, og savner at sentralstyret hører etter på fagmiljøenes meninger om fusjonen.

Sødal skriver også i kronikken at styreleder i et styremøte nektet å legge frem et notat de hadde skrevet og bedt om at skulle bli gjort kjent på møtet. Notatet inneholdt en advarsel om å ta formuleringen «med sikte på både å utvikle og realisere flere konkrete fellestiltak av faglig og administrativ karakter mellom de to institusjonene og å utrede grunnlaget for å kunne ta stilling til en eventuell fusjon eller et utvidet samarbeid» med i universitetets strategiplan.

Seiler påpeker også at utredningen hadde et nedslående resultat for de som ønsket fusjon, og at nesten ingen fagmiljøer så et grunnlag for samarbeid. Han skriver at de stadig får tilbakemeldinger fra ansatte som ikke ønsker en fusjon, men som opplever en prosess der motstand mot fusjon skjules. Seiler skriver også at fagmiljøene ved UiA ikke ble spurt om de var interesserte i å samarbeide med HiT, men at de fikk valget mellom økt samarbeid eller fusjon.

Støtter fusjonsforslag

Rektor Torunn Lauvdal og kunnskapsminister Kristin Halvorsen får støtte i sine fusjonsønsker fra Frank Reichert, dekan ved fakultetet for teknologi og realfag. I motsetning til de andre dekanene, tror ikke Reichert at en fusjon vil bremse opp utviklingen ved universitetet. Til Fædrelandsvennen uttalte han 26. oktober:

– Vi ble universitet for fem år siden. Neste steg nå er å få et nasjonalt forskningssenter til denne regionen. Vi ønsker et forskningssenter for offshoreindustrien, og skal vi få til det, må vi være så sterke som mulig.

Han refererer også til eksisterende samarbeidsprosjekter mellom UiA og HiT. Blant annet samarbeider institusjonene allerede om en felles mastergrad i biologi. Reichert gir samarbeidet æren for at UiA kan tilby sin første mastergrad i naturvitenskap, uten å måtte bygge opp alt fra grunnen. Dekanen påpeker at HiT allerede har tre doktogradsstudier, og at de vil klare å bli et universitet uten hjelp fra UiA, som allerede har en visjon om å bli universitet innen 2016.

Det var HiT, avdeling Porsgrunn, som først startet med ordningen med at teknikkere kan omskolere seg til ingeniører, noe UiA i senere tid har kopiert. Reichert nevner i tillegg en annen styrke ved HiT, deres studentbedrifter, som har vunnet innovasjonspris for beste studentbedrift åtte år på rad, noe han mener er fordi de har en egen evne til å utvikle ideer til forretning.

Ikke tatt stilling til fusjonen

Studentorganisasjonen i Agder (STA) har enda ikke tatt stilling til om de støtter fusjonen eller ei. Ole Thomas Grimsli, leder i STA, skriver i en epost til Unikum at den foreløpige planen er å samarbeide tettere med Studentorganisasjonen i Telemark for få en oversikt over hva fusjonen vil bety for studentene og universitetet. Grimsli mener at ikke alle aspektene rundt fusjonen er godt nok belyst enda. Saken har ikke blitt att opp i Studentparlamentet enda.

 Denne artikkelen stod for første gang på trykk i Unikums novemberutgave 2012.

Tekst: Pål Halle Johnsen – pal.h.johnsen@unikumnett.no

Foto: Arkivfoto

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.