Mer enn en av fire studenter opplever alvorlige psykiske symptomplager, viser resultatene fra SHoT-undersøkelsen 2018. 

– Fra en av seks i 2010, til en av fem i 2014 og nå er det mer enn en av fire som sliter. Dette må vi ta på største alvor, sier Kari Jussie Lønning, leder for Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018, i en pressemelding.

Onsdag 5. september ble resultatene fra den tredje og hittil største helse- og trivselsundersøkelse for studenter presentert. Rekordmange har svart: over 50.000 studenter har deltatt i undersøkelsen.

Gir innsikt

Et sentralt formål med undersøkelsen er å gi innsikt i hvordan studentene har det og hvordan velferdstilbudet til studenter kan bedres.

– Studenter er i en overgang til voksenlivet. De skal klare seg selv, etablere nytt sosialt nettverk og levere på høye krav. Med tanke på omfanget av psykiske symptomplager ser dette ut til å gjøre studentene mer utsatte og sårbare, sier Lønning.

– Studenter er en ressurssterk gruppe som er flinke til å benytte seg av de mestringsverktøy de får. Nå blir det viktig å diskutere med studentene, samskipnadene, utdanningsinstitusjonene og statsråden hvordan vi skal følge opp.

De mest sentrale funnene fra SHoT-undersøkelsen 2018 kan du lese her:

Studiested

76 % rapporterer at de er fornøyde med studiebyen/-stedet totalt sett.  88 % sier at de opplevde å bli godt mottatt på nåværende studieprogram

Psykisk helse

Mer enn 1 av 4 (29 %) studenter har alvorlige psykiske symptomplager. Det har vært en betydelig økning blant både kvinner og menn, men er mer markant hos kvinner. Én av fem svarer at de har skadet seg selv med vilje og like mange at har tenkt seriøst på å ta sitt eget liv, men ikke faktisk forsøkt å gjøre det. Fire prosent oppgir å ha forsøkt å ta sitt eget liv. Omfanget av selvskading er vesentlig høyere blant kvinner enn menn.

29 % av studentene svarer at de ofte/svært ofte er ensomme.

Studieprestasjon

Mange studenter skårer høyt på perfeksjonisme på tvers av kjønn, alder og region. Omtrent halvparten svarer at de alltid eller svært ofte har veldig høye mål for seg selv.

14 % av studentene svarer at de plages svært mye og 30 % at de plages en del av eksamensangst. Eksamensangst er over dobbelt så vanlig blant kvinner blant menn.

Fysisk helse

4 av 5 (79 %) av studentene oppgir at de har god eller svært god helse.

En tredjedel av studentene har hatt mange helseplager siste uke. Den vanligste helseplagen er en følelse av trøtthet og lite energi (45 %) . 25 % har søvnproblemer, 19 % har nakkesmerter og 18 % sliter med hodepine.

32 % av studentene er overvektige (BMI > 25) eller har fedme (BMI > 30).

Søvn

Nesten én av tre studenter (31%) oppfyller de formelle kriteriene for en insomnidiagnose. Mange studenter (63 %) rapporterer problemer i tilknytning til bruken av sosiale medier, blant annet at mobilen alltid er tilgjengelig også etter leggetid.

Alkohol og rus

Det er økning i andelen av studenter som rapporterer et risikofylt eller skadelig alkoholbruk (44 %) sammenlignet med 2014 (41 %).

Andelen studenter som rapporterer å ha brukt narkotika har steget fra 22-23 % i 2010/2014 til 27 % i 2018. Bare 6 % av studentene sier de har jevnlig narkotikabruk. 19 % av studentene sier de har brukt narkotika siste år. Cannabis er det mest utbredte narkotiske stoffet, og 15 % av studentene har brukt cannabis siste år.

Samtidig øker andelen studenter som etterlyser alkoholfrie tilbud (62 %). 52 % i undersøkelsen mener at det drikkes for mye alkohol i studentmiljøet.

Trakassering 

Én av fire oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering. De hyppigst forekommende formene er verbal trakassering og uønsket berøring, klemming eller kyssing.

Gjennomføres for tredje gang

SHoT-undersøkelsen er initiert av Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen). Styringsgruppen har inngått samarbeid med Folkehelseinstituttet, som har gjennomført undersøkelsen og analysert resultatene i 2018.

SHoT-undersøkselsen gjennomføres for tredje gang i år. Nytt i årets undersøkelse er at studentene er blitt spurt om seksuell trakassering.

Tekst: Kamilla Rudberg

Forfatter

, , , , ,
Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. […] Les også: Hver fjerde student sliter psykisk […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.