Dette års Filmfest Ung har hatt hele 16 ulike film fra hele verdenen med på programmet, da Kristiansand byder på filmfestival i fem dager 6.-10. maj i Kino Fønix og på Cinemateket Aladdin.

Er det egentligt ikke ungdommen, som er den vanskeligste tid i grenselandet mellom barndom og det å være voksen, og hvor selvstendighetsproblemer fra barndom og ungdom trekker dybe spor langt opp i livet og former det menneske man er og den identitet vi bærer? Jo, ungdomstemaene er i den grad aktuelle for oss som mennesker i det 21. århundre.

Ungdommen og barndommen kan være fryktsom i møtet med sin utviklingen av kroppen, samt eksperimenteringen med sitt liv og grenser. Unge får ofte et kultursjokk i det de møter den voksne verden, men det er samtidig også det, som former oss.

Filmfest UNG med stort potensialle

Det inspirerende og magiske ved en filmfestival er, at her oppstår mulighetene for å vise frem både kjennte og ukjennte film. Dette gir sjansen til å kunne se film, som vanligvis ikke får mye oppmerksomhet i en filmbransje, hvor de små må kjempe hardt mot de store filmprodusentene fra især Hollywood og andre store mediemoguler rundt om i verden.

Først og fremst er det tilsiktet publikummet på Filmfest UNG målrettet de unge mennesker og opp etter. Tidligere har byen også hatt en barnefestival, men nu har barn og ung blitt adskilt til to separate festivaler, og dette har vært en interessant utvikling å følge.

Filmene fra denne UNG-festivalen er alle av nyere dato og produsert de siste fire år, hvor av flere har premiere for første gang i Norge. De nordiske lande, Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island, har vært representert med minimum en film hver, og også film fra Tyrkia, Polen, Japan, Storbritannia og USA er med.

Ungdomstemaer

Sjangeren har budt på både thriller, dokumentar, drama, animasjon og komedie. Karakteristiske fellestrekk for de fleste av filmene er, at de tar temaer fra samfunnet frem, som skaper debat og diskusjon om livsholdninger og selve det aspektet å være menneske for å kunne skape sin egen mening i livet.

Emner som mobning, seksualitet, vennskap, krik, familie og vold er sterke punkter, som vil berøre tilskuerne langt inn i hjertekamret, og som Lars von Trier har sagt engang: ”en film skal være som en sten i skoen.” Den må røre og vedkomme oss, derfor mener Unikum at Filmfest UNG bør være obligatorisk pensum, fordi vi kan lære noe om oss selv, og noe om det å være menneske.

Event med skuespillere og instruktør fra The Disciple

En av filmene fra festivalen, den finske Disciple (Lärjungen) er et sterkt ungdomsdrama, som handler om et patriarkalsk hierarki etter Finlands selvstendighet, og hvordan makt kan misbrukes og til slutt ødelegge en familie.

Den viser hvordan en overdominerende, machoid far, fyrmesteren Vilhelm Hasselbond (Niklas Groundstroem) totalt underkuer og mishandler sin familie med sin strenghet. Men trods dette lurer en ny moderne tid med mere frihet og nye strømninger fra omverden, noe som er vanskeligt for fyrmesteren å håndtere. Filmen var Finlands bidrag til Oscar-utdelingen i 2014.

The Disciple utspiller seg i et klaustrofobisk miljø, hvor tingene plutselig forandrer seg i hierarkiet, da en foreldreløs gutt ankommer til fyrmesterens øya for å skulle ta over jobbet hans. Det er den unge gutten Karl Berg (Erik Lönngren), som skal komme i lære hos den dominerende fyrmester, og han tilpasser seg fort sine nye omgivelser, og det behager den strenge Hasselbond med store konsekvenser som følge.

Da filmen The Disciple ble vist på festivalen, var instruktøren Ulrika Bengts og de to unge hovedroller, Erik Lönngren og Patrik Kumpulainen med som foredragsholdere.

Ulrika fortalte om filmens tilblivelse og bakgrunn for temaene, her i blant at selv om filmen foregår på en isoleret øya, kunne den sagtens foregå andre steder. For den egentlige fortellingen forklarer hun således:

Det är berättelsen om makt och härskarteknik och hur en vuxant människa utövar makt över barn och unga människa i sin närhet.

Et sterkt, spennende og utfordrende program

Dette års festivalprogram er både sterkt og utfordrende, og man får ikke som publikum lov å døse seg hen i blide melodramaer, man får møtte filmens virkelighet fra det øyeblikk man setter seg i kinostolen. Det gjør at man får lysten til å se alle filmene fra festivalens overdådige program.

Det er ikke ofte at en filmfestival har så mye å byde publikum på, og det blir derfor interessant å se, hvor fremtiden går hen for denne festivalen.

Tekst: Lasse Witt og Cecilie Heinfelt – red@unikumnett.no

Foto: Lasse Witt – red@unikumnett.no

Forfatter

,
Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. […] Kristiansand bød på filmfestival i fem dager 6.-10. maj i Kino Fønix og på Cinemateket Aladdin. Unikum var […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.