UiA vil i 2017 være sterkt representert i Norsk Studentorganisasjon (NSO).

Studentene fra UiA som stilte var Kai Steffen Østensen, Helene Vedal, Christine Alveberg, Jonas Strisland og Ida Andersen. Østensen og Vedal stilte til sentralstyret, Alveberg til kontrollkomiteen og Strisland til arbeidsutvalget (AU). Alle var også innstilte fra valgkomiteen, og samtlige ble votert inn. Vedal fikk ikke plassen i sentralstyret, men ble leder av velferds- og likestillingskomiteen. Andersen ble varamedlem for fag- og forskningspolitisk komité. Om valget under landsmøte er hun veldig glad for at så mange fra UiA har fått verv.

Helene Vedal, nyvalgt leder av velferds- og likestillingskomiteen i NSO.

– Gøy at vi fikk inn mange UiA-studenter! Og at Jonas Strisland ble valgt til velferdsansvarlig i arbeidsutvalget, sier hun.

Som leder av velferds- og likestillingskomiteen vil Vedal jobbe med flere ulike saker.

– Jeg er ikke bare opptatt av psykisk helse, men også tilrettelegging og likestilling. Også vil jeg samarbeide med de andre politiske komiteene i NSO fordi velferd henger også sammen med det internasjonale og læringsmiljøet, og har igjen påvirkning på hva som skjer i forelesningssalene, sier hun.

Østensen er ydmyk for tillitten gitt av landsmøte og er opptatt av at politikken som ble diskutert forrige helg også blir fulgt opp i sentralstyret.

– Det er et stort ansvar å følge opp vedtakene som ble gjort av landsmøtet, og å følge opp medlemslagene slik at de blir tatt godt vare på av NSO, sier Østensen.

Kai Steffen Østensen, nyvalgt sentralstyremedlem i NSO

Nå er lokal forankring med inkludering av medlemslagene vedtatt skriftlig i handlingsplanen når det gjelder prosessen opp mot stortingsvalget. Østensen mener landsmøtet hadde en annen oppfatning enn valgkomiteen av sammensetningen av representanter i organisasjonen.

– Landsmøtet svarte på en helt annen måte med en forankring av representasjon, også ble det vedtatt en handlingsplan som gjør at organisasjonen skal sikre at medlemslagene blir tatt med i arbeidet som skal gjøres opp mot stortingsvalget i høst.

I sentralstyret vil Østensen også jobbe konkret med å få i satt i gang arbeidet med en resolusjonen om psykisk helse.

– Jeg vil følge opp resolusjonen rundt psykisk helse, som skal sitte i Helenes komite. Jeg vil også jobbe bredt om psykisk helse og få gjort noe konkret. Vi har spilt inn en sak fra UiA, og vi skal endelig få satt i gang finansieringssystemet.

Jonas Strisland, nyvalgt medlem av NSOs arbeidsutvalg

 

I etterkant av landsmøtet har valgkomiteen blitt kritisert for en Oslo-sentrert innstilling, spesielt innstillingen til AU. Den eneste fra komiteens innstilling inn til AU med bakgrunn utenfra Oslo og Akershus var en av våre egne – Jonas Strisland. Landsmøtet svarte dermed med å kaste flere kandidater fra Oslo og erstattet de med kandidater fra andre utdanningsinstitusjoner.

Strisland var selv veldig rørt over landsmøtets beslutning om å velge ham inn i AU.

– Jeg er veldig ydmyk og beæret og takknemlig for at de har gitt meg den tilliten. Og jeg tror at jeg kan leve opp til forventningene og at vi får i gjennom de kravene vi ønsker når regjeringserklæringen kommer.

Hva har du tenkt til å jobbe med fremover?

– Jeg kommer til å jobbe med studentkravet opp mot regjeringserklæringen, og få igangsatt prosessen med at studenthelsen skal bli en del av folkehelsen.

Strisland sitter også i universitetsstyret her på UiA. AU-vervet er en 100%-stilling noe som gjør at han må flytte til Oslo og dermed trekker seg fra vervet i universitetsstyret. Vararepresentanten Kjetil Nyjordet kommer mest sannsynlig til å erstatte ham.

Til kritikken mot valgkomiteen har Strisland dette å si:

– For det første vil jeg si at jeg har full tillit til valgkomiteens innstilling og den prosessen de gjorde. De har hatt mye å jobbe med og mange av de som var innstilte er dyktige og fine kandidater. Også er det naturlig at den man stemmer på er de man har tilhørighet til. Nå er det opp til oss å vise at vi er verdige den tilliten vi er gitt av landsmøtet. Jeg er valgt inn sammen med fem andre fantastiske og dyktige representanter og gleder meg til å jobbe sammen med de nå i starten av juli.

– Var det gøy på landsmøtet?

– Intens og utrolig gøy helg. Jeg tror ikke jeg var klar over hvor mye arbeid det lå i å gjøre valgkamp. Nå er jeg utrolig klar og giret for å dra i gang arbeidet, sier Strisland

Tekst: Mariel N. Sand Nwosu

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.