Myndighetene og politikere i Uganda vil forby organisasjoner som de beskylder for å oppfordre til homofili. De fortsetter engasjementet for å innføre en omstridt homolov .

Gay Pride-flagg

I dag finnes det om lag 30 land i Afrika som forbyr homofili. Et av disse landene er Uganda der det  ifølge aktivister forfølges og drepes personer dersom man er homofil. Flere er livredde for å stå frem som homofile og lesbiske. Frykten og redselen for å bli fengslet, eller bli utsatt for vold og drap er stor.

Ifølge Ugandas minister for etikk og integritet Simon Lokodo uttrykker han at  organisasjonene som bannlyses er først å fremst organisasjoner som støtter landets homofile med penger fra utlandet. Han sier videre at homofile rekrutterer barn til homofili. Lokodo har ansvaret for etikk i Uganda. Navnene på organisasjonene har ikke blitt offentliggjort.

Flere politikere støtter harde straffer for homofili.
Deler av Ugandas politiske elite jobber for å innføre et omstridt lovforslag som kan føre til straffer for de personene som ønsker å leve ut sin homofile legning. Mange er redde og de frykter det verste.

Men likevel trosser mange landets myndigheter og velger derfor å kjempe for sine rettigheter i landet. En mann som har kjempet hardt for de homofiles rettigheter i Uganda er Frank Mugisha. Han ble i 2011 tildelt Raftoprisen for sin innsats. Komiteens leder uttalte at Mugisha og organisasjonen Sexual Minorites Uganda setter livet på spill i kampen for grunnleggende menneskerettigheter.

Vil gi dødsstraff i julegave til ugandiske homofile
Et kjent parlamentsmedlem, Rebecca Kadaga, lovet i forrige måned at Ugandas strenge lov mot homofile vil bli innført i løpet av 2012 til tross for sterke internasjonale protester. Hennes argumenter er at de fleste ugandere krever dette. Loven kan innebære dødsstraff for gjentatt homofil aktivitet, samt homofili hvor barn, HIV-positive eller funksjonshemmede er involvert.

Loven innebærer også at maktpersoner kan bli straffet for å promotere eller støtte homofil, samt personer som ikke melder i fra om andres homofile aktivitet til politiet innen 24 timer vil også bli straffeforfulgt.

Internasjonal protest mot det omstridte lovforslaget
Lovforslaget er svært omstridt og mange land har erklært det som uakseptabelt. Blant dem er Canada, Sverige og USA. Disse har truet med å stoppe bistanden til Uganda hvis loven blir innført i parlamentet.

Amnesty International sier at homofile og lesbiske i Uganda utsettes for arrestasjoner, fengslinger og tortur på grunn av sin legning. Helle Bjørnstad i Amnesty sier at lovforslaget er helt forferdelig.

– Dette er en sårbar gruppe som er under angrep, og nå kan de stå i fare for å dø for å utøve en menneskerett.

Avis trykket homoliste
I 2010 publiserte den ugandiske avisen Rolling Stone en liste på landets “100 største homofile” med oppfordring om at de bør henges. Artiklene innholdt både navn, adresser og bilder til de antatte homofile. Flere av de personene som ble nevnt er senere blitt utsatt for vold og andre har blitt drept.

Avisens redaktør Giles Muhame har forsvart artikkelen med at det er hans plikt som journalist å eksponere det onde i samfunnet. Han har blant annet sagt at homofili er forbudt i Uganda, men ingen gjør noe for å stoppe disse personer.

– De rekrutterer nye medlemmer blant våre barn og ødelegger vårt lands moral.

I 2011 ble avisen dømt til å betale erstatning til tre av aktivistene som ble eksponert i den berømte listen.  Retten påla også avisen å slutte med eksponering av homofile, dette har blitt respektert. Avisen er ikke lengre i opplag etter rettens kjennelse.

kilder: http://www.amnesty.no/aktuelt/flere-nyheter/uganda-kan-bli-d%C3%B8dsstraff-homofili

Kilder: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.7813109

 Tekst: Alvaro Alejandro Escudero – red@unikumnett.no

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.