KOMMENTAR
UiA gir mange muligheter til å bruke hodet sitt andre steder enn i bøker og diskusjoner om Marx, matvaner og massemedia.

Du kan bli en del av en snobbete sport, synge i et kor med forkjærlighet for høner, okser eller zebraer, skrive dusjtankene dine i studentavisen eller du kan være med og drive studentkulturens høyborger Østsia i Kristiansand (der undertegnede har jobbet) og Bluebox i Grimstad. Disse studenthusene arranger de populære konsertene, torsdagsquizen og tilbyr biljard, belgisk øl og brettspill. Alt drevet av frivillige ildsjeler som kanskje burde fått mer innflytelse og representasjon for deres egen innsats.

Rundt 100 frivillige på Østsia ledes av en ledergruppe som består av personer som har sendt inn jobbsøknader til å styre de ulike arbeidsgruppene og vervene etter vedtekter i en stillingsannonse. Arbeidsgruppene styres av en person med «sjef» i tittelen. Barsjef, teknisk sjef og PR-sjef. I motsetning til de fleste andre bedrifter, organisasjoner og lag finnes det ikke en valgt «ansattes representant». Det finnes derimot en ledelsesoppnevnt «personalsjef» med denne beskrivelsen av stillingens oppgaver:

“Spesifikke arbeidsoppgaver er blant annet ansvar for bestilling og administrasjon av hettegensere og interne arrangementer som internfester, internturer og allmøter. I tillegg kommer løpende administrasjon av de ansatte med oppdatering av Facebook-grupper, ansattkort, t-skjorter, oversikt over fullførte skift, skrive kontrakter. Rekruttering av nye ansatte er også en viktig oppgave.”

Å forhandle på veiene av de «ansatte» er ikke nevnt. HMS og verneombudsrolle er ikke nevnt. Personalsjefens rolle minner mer om rollen de danske stattholderene hadde på 1600-tallet: oppnevnt av adelige til å holde orden på undersåttene, føre regnskap over avlingene og rekruttere nye embedsmenn og entreprenører.  Kristian Qvart og hans stattholdere hadde riktignok ikke gøyale internfester og Danmarks-turer for alle husmenn. For det er mange gode fordeler med å være frivillig, og både det sosiale og nettverksbyggingen er unikt givende.

Men når konflikter, uønsket adferd og andre problemer oppstår er det fint å ha noen å gå til som kan snakke med dem som er “høyere oppe”. Gjerne en som er valgt av de frivillige selv fordi vedkommende da kan tale for seg, ikke bare «administrere de ansatte» og holde oversikt over antall skift. Sjefen din kan være god på Facebook, Excel og rekruttering, men mangle evnen til å se og tale din og andres sak fullstendig. Det er lett for at en sjef blir nettopp en som sjefer og ikke en som lytter, og det gjelder nok på mange arbeidsplasser. Derfor har de fleste to uavhengige personer til å hjelpe, lytte og videreformidle:

Et valgt verneombud kan bekjempe mobbing, drikkepress og seksuell trakassering blant de frivillige. Av folket, for folket (jeg opplevde ikke noe av dette som frivillig men å være «føre var» er jo hovedtankegangen i HMS).

Ansattes representant kan si ifra til eier (SiA kultur) om stemningen og forventningene til de frivillige. En ledelsesoppnevnt sjef vil derimot kunne ha vegringer mot å innrømme at vedkommende ikke klarer å kontrollere aspekter ved sin gruppe. Ingen embetsmann vil komme til kongen med luen i hånda når bøndene marsjerer med fakler og høygafler.

De frivillige på Østsia bør ha representasjon, ombud og medbestemmelse på lik linje med andre større arbeidsplasser. Jeg kan likevel på det varmeste anbefale miljøet på studentbarene og de mange ildsjelene som jobbet der gjorde det til en god opplevelse for meg.

Så får vi håpe på fredelige reformer og en god studieopplevelse for kulturens voktere.

Åpningstider på Østsia:

Mandag 11.00-22.00

Tirsdag 11.00-22.00

Onsdag 11.00-22.00

Torsdag 11.00-01.00

Fredag 11.00-22.00

Lørdag og søndag: stengt

Hvordan finne Østsia:

Østsia ligger i B-bygget. Man kan komme dit gjennom Vrimlehallen eller utenfra.

Tekst: Bastian Wiik
Foto: Andreas Guthe

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.