UiA Fremskrittpartiets Ungdom, er en nyoppstartet politisk studentforening på Universitetet i Agder, og en del av FpU, FrPs ungdomsparti. Unikum har intervjuet formann Theodor Helland (19) fra Bergen og nestformann Nicholas Jenssen (21) fra Bodø, som begge studerer matematisk finans ved UiA. 

NYETABLERT: Fremskrittspartiets Ungdom det nyeste tilskuddet til studentforeninger ved UiA. Tredje fra venstre formann Theodor Helland, helt til høyre nestforman Nicholas Jenssen. (Foto: Tale Haukbjørk)

 

Hvorfor startet dere opp studentforeninga?
Det finnes ingen andre studentlag av FpU i Norge, og det har heller ikke vært noen tradisjon for det. Da jeg kom til plenen på Studiestartfestivalen var det bare to politiske studentforeninger som hadde stand, nemlig AUF-studentene og Høyres Studenter, i tillegg til LO. Vi starter opp FpU her på UiA, tenkte jeg og fikk med meg et par andre. 28. august, midt i valgkampen, hadde vi konstitusjonsmøte, og til nå er vi ca. 11 medlemmer. Vi ønsker å vise sterk tilstedeværelse av liberalistiske verdier på UiA. Vi ser også frem til å samarbeide med andre studentforeninger, og så bidra til å skape et tverrpolitisk fagmiljø. Som politisk studentforening har vi mulighet til å gjøre uordinære ting, som å arrangere debattkurs, seminarer og sosiale arrangementer. Politikk handler ikke bare om å destruere hverandres argumenter, men også om konstruktivt samarbeid og utveksling av kunnskap og erfaringer. 

Hvordan fikk dere tid til å starte opp studentforeninga midt i en hektisk valgkamp?
Jeg har ikke vært medlem i FrP eller FpU tidligere, og hadde litt mer tid enn Theodor, som har vært veldig opptatt med valgkampen, sier Nicholas. Jeg har lenge vært enig i politikken til FrP, og da jeg møtte Theodor og fikk høre om engasjementet om å starte opp en studentforening, ble jeg med. For meg er det viktig med det liberalistiske grunnsynet og retten til personlig valgfrihet som FrP baserer seg på. 

Hva tenker dere om at dere som nystartet studentforening er en del av et helt ferskt regjeringsparti?
Det er veldig spennende, svarer Theodor. Vi gleder oss veldig til å gå over fra opposisjon til regjering, og å få innføre vår egen politikk. FrP har allerede hatt gjennomslag for mange saker, og nå kommer vi til å få enda flere. Et eksempel på saker vi har jobbet for er nedsettelse av formueskatt og arveavgift. Nå har Stoltenberg II-regjeringen med finansminister Sigbjørn Johnsen bak roret senket arveavgiften på tross av at de ikke gikk inn for dette i valgkampen, og snakker om å sette ned formueskatten. Det viser at det som nå blir opposisjonen ser at FrPs politikk fungerer. Fremskrittspartiet er også veldig prinsippfaste. All politikken vår bygger på en liberalistisk ideologi om at mennesker må få velge det alternativet som passer dem best, og da må vi tilrettelegge for denne valgfriheten.

Hva med studentpolitikken deres? Hva er deres viktigste saker som angår studenter?
Vi ønsker å forlenge studiestøtten til 11 måneder, og å øke studiestøtten. I dag er det faktisk slik at både kyr og innsatte i fengsler får mer statsstøtte per måned enn det studenter får. Vi mener det ikke er riktig at juss-studenter skal få mindre i støtte enn det de kriminelle som de senere skal forsvare får, sier Theodor. I tillegg ønsker vi flere studentboliger, men i motsetning til de andre partiene har vi en plan for hvordan vi skal gjøre det. For oss handler det ikke om noe prinsipp om offentlige eller private som bygger studentboliger, så lenge det blir gjort på en effektivt og samfunnsøkonomisk lønnsom måte. Derfor vil vi slippe private aktører til. Det handler om hva som er det beste tilbudet for studenter, ikke hvem som kommer med tilbudet. 

Helt til sist: Hva er planene deres framover?
Aktiviteten kommer til å ta seg mer opp i løpet av den neste måneden. Målet er å ha samme aktivitetsnivå som de andre studentforeningene, kanskje til og med mer. Vi er fremdeles veldig få, men ser at det er interesse fra nye medlemmer. Fremover kommer vi til å arrangere kurs og foredrag som kommer til å være åpne både for medlemmer og andre. Vi har allerede holdt et seminar, og skal ha stand og sosiale arrangementer framover. Alle som er interesserte i arrangementene eller FpU er hjertelig velkomne. Vi har ikke noe umiddelbart krav om medlemsskap. Vi er klare for samarbeid med både de politiske og apolitiske studentforeningene, og det er egentlig bare fantasien som setter grenser for hva vi kan utrette. Fremover kommer vi til å ha medlemsmøter ca. en gang i måneden i tillegg til sosiale aktiviteter. Slik vi ser det, skal politikk være gøy å holde på med, og da er det viktig å bli kjent og ha det gøy sammen. Mer informasjon om oss kommer til å komme på sosiale medier etterhvert som vi får opp aktiviteten, og interesserte eller nysgjerrige må gjerne ta kontakt med oss. Vi kommer også til å ha stands i Vrimlehallen, både for å vise at vi finnes, og for å bidra til litt mer liv i studenthverdagen. Det er ingen tvil om at vi kommer til å være synlige!

Tekst og foto: Tale Haukbjørk  – red@unikumnett.no

Forfatter

, , , , ,
Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. […] Formann Theodor Helland og Nestformann Nicholas Jenssen ble intervjuet av Studentavisen Unikum 28.09.2013. Intervjuet kan leses her. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.