INNLEGG

Da Fædrelandsvennen skrev om UiAs planlagte parkeringsavgift, trodde vi det kunne ha vært et forslag fra Facebooksiden til Partiet de Rike. Da det kom frem at det var lokalpolitikere fra Venstre og MDG sammen med kommunens administrasjon som var pådrivere, ble vi nesten satt ut.

Det handler ikke om å legge til rette for hverken de rike, fattige, spreke, eller late. Det handler om mennesker som er helt avhengige av bilen for å få hverdagen til å gå opp. Mange av de studentene som ikke bor i studentbyen eller i nærliggende områder, har ikke et reelt alternativ til bilen. Strekningen som tar minutter med bil, vil kanskje ta timer når man er avhengig av flere busser kombinert med lange strekninger til fots. Vi bør legge til rette for at studentene kan bruke tiden sin effektivt på studier og forelesninger, fremfor å bruke unødvendig mye tid og ressurser på reiseavstanden.

Vi redder dessuten ikke miljøet ved å straffe bilister, i alle fall ikke ved å presse på en parkeringsavgift på unge studenter med dårlig økonomisk råd. Dette vil ikke føre til at færre tar bil, noe som er intensjonen, men heller at studentene parkerer lenger unna og tar opp unødvendig plass i gater i boligstrøk. Utslippene vil derimot øke om man må kjøre lengre for å finne en parkeringsplass.

Løsningen er ikke å straffe studentene med avgifter og en strammere økonomisk hverdag, men heller forbedre tilbudet på campus. For å redusere biltrafikken må vi heller forbedre kollektivtransporten, herunder busstilbudet – Opprettelsen av enten kortere eller direkteruter fra Søm, Vågsbygd/Voiebyen og Søgne er muligheter vi må diskutere med busselskapene. Dette er et samarbeid som kan gagne både busselskapene og Universitetet.

I motsetning til venstresiden, mener Agder FpU at vi heller skal jobbe for å utvide campus fremfor å gjøre det mindre attraktivt for nye studenter. Vi må i tillegg til kollektivtransport-løsningene, bygge ut parkeringsplasser som samsvarer med-, og tilfredsstiller utvidelsen av student-kapasiteten ved UiA. Skal Universitetet fremdeles skal være konkurransedyktig med universiteter som eksempelvis UiO eller UiS, må vi tenke langsiktig og ekspansivt.

Parkeringsavgiften er en simpel, lite gjennomtenkt løsning som ikke tar hensyn til den allerede stramme studentøkonomien. Dessuten er Universitetsstyrets løsning på problemet lite ambisiøst og fremtidsrettet. Om UiA skal fortsette å være konkurransedyktig og attraktivt for fremtidige studenter, må vi fokusere på å bedre studietilbudet, ikke forverre det med pålagte avgifter og kostnader.

Argumentasjonen fra venstresiden oppleves som et incentiv for å minske bilmassen på universitetet. Det som kommer til å skje med en slik avgift, er ikke at selve bilmassen minker, men at studentene får dårligere råd, og blir mer misfornøyde. Forslaget er dessuten et prakteksempel på distriktsfiendtlig politikk. Studenter kommer ikke til å slutte å kjøre bil med det første. De studentene som bor ute i distriktene bruker bil daglig som transportmiddel, fordi buss ikke er et reelt alternativ.

Agder FpU støtter ikke en slik parkeringsavgift og mener heller at fokuset bør ligge på miljøvennlige belønningstiltak fremfor straffetiltak.

Tekst: Andreas Gravdahl og Runar M. Thelle
Agder FpU

Les også:

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.