Vi i Agder Fremskrittspartiets Ungdom ber politikerne i fylkene om å bidra til at personlig økonomi blir et økt satsingsområde for studenter.

En periode tilbake skrev Aftenposten at inkassogjelden til de mellom 18 og 25 år økte med over 50 prosent fra 2015 til 2016. Tall fra inkassoselskapet Kredinor viser at aldersgruppen skylder 235 millioner kroner.

Luksusfellen med kredittkort
Agder FpU mener at fylkespolitikerne må vise handlekraft. Det er skremmende å se hvor mange unge i dag som skaffer seg kredittkortgjeld på så en så kort periode. Det virker som om de glemmer at dette er penger som skal betales tilbake. Agder FpU ønsker og oppfordrer til å ha personlig økonomi som et politisk satsingsområde nettopp fordi det bidrar til en bedre bevisstgjøring rundt egen pengebruk.

Fra videregående til universitetet
Fylkeskommunene bør gå ut som forsøksfylker for en ordning med personlig økonomi inn i de videregående skolene og sette et godt eksempel nasjonalt. Personlig økonomi er noe av det viktigste man lærer i livet, og det er på sin plass at dette kommer inn i læreplanen på de videregående skolene, eksempelvis i samfunnsfag eller matematikk. Overgangen fra videregående til universitetet er for mange brå, og det er lurt å lære om pengebruk allerede på videregående før man blir student.  

Økonomisk frihet er en av Agder FpUs kjernesaker, og økonomiarbeidet er noe av det mest sentrale og kritiske i en organisasjon. Politikere fra Vest-Agder og Aust-Agder FrP har stor innflytelse, og de kan absolutt sette personlig økonomi på dagsorden.  

Smart økonomi
Fagfolk og eksperter innen økonomi er alle enige om at personlig økonomi må få en større plass samfunnsdebatten. Agder FpU mener det er fornuftig å høre på ekspertene. Det er viktig å lære de unge om personlig økonomi, og hvordan de skal spare og bruke penger.  

Tekst: Andreas Gravdahl
Økonomiansvarlig i Agder FpU

Forfatter

Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. Et aktuekt tema, som nok bør tas inn i undervisningsopplegg. Men også banker og kredittinstitusjoner har også et klart råd- og veiledningsansvar før inngåelse av ind.låneavtale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.