Korona-pandemien gjorde en helomvending på vårsemesteret, og tilværelsen ble spesielt prekær for oss studenter. Åtte dager etter at Norge erklærte pandemi, stengte UiA ned sine campuser. Det samme gjorde også andre skoler i distriktet; Noroff stengte for sin undervisning og gjorde den heldigital 12. Mars.

Resten av semesteret ble gjort heldigitalt, med hjemmeeksamener og møter på zoom. På bare noen dager gikk vi fra holdepunkter, eksamensforberedelser og aktiviteter, til karantene, brakkesyke, antibac og Netflix.

Grunnet den spesielle situasjonen vi nå er i, kommer det ikke som en overraskelse at årets studiestart blir litt utenom det vanlige. Derfor har vi laget en oversikt over hva en kan forvente ved studiestart i student-Agder.

SLIK BLIR STUDIESTART OG SEMESTERET HØSTEN 2020:

Universitetet i Agder

Årets studiestart og fadderuke blir både digital og fysisk, og det blir lagt til rette for at nye studenter kan møtes uten at for mange samles for tett. Nye studenter vil bli delt inn i faddergrupper, som kan besøke campus i puljer på ulike tidspunkt.

Nye studenter har blitt kontaktet av sin fadder, og hatt møter via Zoom allerede.

Det vil bli satt opp flere små samlingsplasser med telt rundt på campus, som legges til rette for at studenter kan samles i puljer. Her holdes grensen på maks 200 innenfor samme område. Smittesporing ivaretas via faddersystemet, og faddergruppene møtes på campus i tidsrommet som gjelder for deres pulje.

Årets oppstartsmøter og åpningsseremonien vil bli gjennomført digitalt. I tillegg vil alle nye studenter som møter opp mandag 10. August få utdelt lunsjposer for å redusere kø i kantinen, antiback og sitteunderlag, slik at det kan sittes ute. Det vil bli obligatorisk smittevernkurs for alle studenter før en kan komme på campus.

Universitet vil leie inn ekstra lokaler utenfor campus for å legge til rette for fysisk undervisning for alle studenter. Det vil bli digital undervisning, men målet er at alle studenter skal få fysisk undervisning i minst et emne, opplyser assisterende studiedirektør ved UiA, Marlene Romme Mørch.

NLA Høyskolen

«Det er mye som skjer de første ukene ved NLA Høgskolen i Kristiansand, og vår målsetning er at studentene skal bli kjent og komme godt i gang med engasjerende studier og praksis» sier kommunikasjonsleder ved NLA, Solfrid Øvrebø Ebbesen. Hun legger til at det ikke blir

gjennomført tradisjonell fadderuke, men alle nye studenter vil likevel få mange muligheter til å bli godt kjent med medstudenter og allerede etablerte studenter.

Semesterstart vil bli fordelt over tre dager i oppstartsuken og det legges til rette for undervisning med både lokale og digitale opplegg. Noen studier, for eksempel journalistutdanningen, kommer til å gjennomføre mest mulig ordinær undervisning, men med smitteverntiltak. NLA har også utarbeidet en egen smittevernveileder.

Når det gjelder studieturer, så planlegges disse for våren 2021.

Ansgar Høyskole

«Vi planlegger for gult scenario.» sier rektor ved Ansgar Høyskole, Ingunn Folkestad Breistein; «Vi tror det er en stor fordel, spesielt for førsteårsstudentene, at de får anledning til å følge forelesningene på campus.»

Det vil bli tilrettelagt for at studenter kan holde en meters avstand i forelesningssalen, og forelesningene vil ellers bli gjennomført som normalt. For de tilfeller hvor forelesningsklassene er for store til å opprettholde en meters avstand, vil det bli kjørt annenhver uke med digital, og annenhver uke med fysisk, forelesning, fordelt på to grupper.

Det er viktig at studenter følger den veiledningen som blir lagt ut, og som settes på plakat, blir fulgt av studenter, slik at ingen blir syke, og at skolen ikke blir en kilde til smitte.

«Studenter må ikke komme på forelesning dersom de er syke, og husk å opprettholde en meters avstand» får Unikum videre opplyst fra rektor ved Ansgar Høyskole.

Noroff

Det vil bli åpne campuser med smittevernstiltak. Fadderuka vil bli avholdt, og tilpasses til korona-situasjonen. Det vil bli innført tiltak for å opprettholde smittevern i forbindelse med undervisningen, slik som pleksiglass på arbeidsstasjoner og i klasserom. Det vil bli satt opp plakater med påminnelse om å holde avstand, og desinfeksjonsmidler vil være tilgjengelig. Noroff setter også opp en egen smittevern-veileder, som er tilgjengelig for studenter på norsk og engelsk på deres nettside.

Fagskolen i Agder

Studiestart starter opp som normalt, men med forhåndsregler i henhold til smittevernsreglementet. Skolen har to studiesteder, så det ikke blir for mange studenter på hvert studiested. Det må opprettholdes en meters avstand.

Husk å ta vare på hverandre

Det er et litt annet semester vi nå går i møte. Vi oppfordrer derfor på det sterkeste å følge de gjeldende smittevernreglene til enhver tid. Vi må sammen sørge for en flat smittekurve dette semesteret. Ta vare på hverandre.

Tekst: Mattias Johannessen

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. […] Les: Fra nedstenging til studiestart – hvordan blir første semester? […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.