Valgstyret ved UiA valgte enstemmig å ikke ta klagene på rektorvalget til følge på sitt møte onsdag 10. juni. Dermed skal klagene opp til behandling i universitetsstyret den 25. juni, sammen med uttalelser fra valgstyret.

Det vil altså ta tid før Frank Reichert eventuelt vil være sikker på å få overta etter Torunn Lauvdal den 1. januar 2016. Lauvdal, som leder universitetsstyret, ville ikke si noe om sakens mulige utfall før den har vært oppe til behandling.

Knapp seier

27. mai vant Frank Reichert rektorvalget på UiA med kun 5 stemmer over motkandidat Sigbjørn Sødal. Dette var i andre valgomgang, etter at ingen av kandidatene fikk mer enn de nødvendige 50% av stemmene i første omgang. Uken etter kom det inn to klager på gjennomføringen av valget.
– Resultatet var så jevnt at det ikke er overraskende at noen ønsker å se nærmere på dette, sier nestleder Trygve Bjerkås i universitetets valgstyre til uia.no.

Klager på stemmegivningen

Den ene klagen gjaldt fem manuelle stemmer som klagerne mente burde forkastes, for deretter å telle alle stemmene på nytt. Det ble avgitt 14 manuelle stemmer. 9 var blitt forkastet fordi de var avgitt av personer som hadde tilgang til Fronter, skriver Birte Simonsen, leder av valgstyret, til Unikum.

Den andre klagen ba om å vurdere omvalg på grunn av stemmegivningen. Begge klagene ble levert inn av universitetsansatte ved UiAs campus i Kristiansand, der Reicherts motkandidat Sigbjørn Sødal også holder til.

Tekst: Silje UnanderEmail

Foto: Tor Martin LierEmail

Forfatter

, , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.