STUDENTPARLAMENTET OG FAKULTETSSTYRET/AVDELINGSSTYRET

 • 14. MARS: Utlysning av valg til Studentparlamentet og fakultetsstyret/avdelingsstyret
 • 5. APRIL: Frist for å stille som kandidat til Studentparlamentet og fakultetsstyret/avdelingsstyret
 • 25. APRIL – 3.MAI: Stemmeperiode for Studentparlamentet og fakultetsstyret/avdelingsstyret.Alle studenter har stemmerett.

RÅD, STYRER OG UTVALG

 • 3. APRIL:Utlysning av valg til råd, styrer
  og utvalg (RSU-valg)
 • 8. MAI: Frist for å stille til RSU-valg, og fortsatt bli vurdert av valgkomiteen. Kandidater kan stille helt frem til valget avholdes.
 • 22. MAI: Valgforsamling for RSU-valg.

FØLGENDE VERV UTLYSES:

 • Universitetsstyret
 • Universitetets klagenemd
 • Universitetets valgstyre
 • Ansettelsesutvalg
 • Prisutvalget
 • Læringsmiljøutvalget
 • Studieutvalget
 • Skikkethetsnemda
 • Likestillings – og inkluderingsutvalget

FØLGENDE VERV I STAS INTERNE RÅD, STYRER OG UTVALG UTLYSES:

 • Valgkomiteen
 • Unikum-styret
 • Politiske utvalg i STA
 • Alle vervene i STA-styret

Kilde: Studentorganisasjonen i Agder | Foto: Andreas Guthe

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.