– Prisen hos Spicheren er den største utfordringen for studentidretten i Kristiansand, hevder KSI. De frykter at flere studenter vil droppe fysisk trening og idrettslig samhold på grunn av stive treningspriser.

5767_10151690088076335_282356410_n (1)
Marianne Kolbeinsvik, leder for KSI

Leder for KSI, Marianne Kolbeinsvik ser seg fortvilet over situasjonen som har oppstått og håper på en løsning som kan gjøre det billigere for studenter som vil drive med studentidrett.

Helt siden Spicheren Treningssenter ble reist like ved Universitetet har bygget vært en naturlig treningsarena for studenter som vil drive med inneidretter. Det toppmoderne treningssenteret er utstyrt med svømmehall, klatrevegg, styrkerom, saler, kontorer og en fullbooket flerbrukshall. Dessuten er beliggenhet ideell for studentene i byen. De studentene som vil drive med idretter som futsal, innebandy, volleyball, basketball, håndball, klatring, dans, svømming og kampsport er derfor nærmest tvunget til å tegne medlemskap med Spicheren for å kunne bli med på aktivitetene som holder til der. For studenter har denne prisen vokst seg til 3.350 kroner i året, i tillegg til de utgiftene forbundet med aktiviteten slik som lisenser, kontigenter og cupreiser. Eventuelt kan studenten velge å kjøpe et klippekort som gir deg ti treninger for 600 kroner, hvor du er begrenset til å kun KSI og KRIK-treninger.

Må betale medlemskap hos spicheren for å være med i KSI
Til sammenligning klarer de fleste andre studentbyer i Norge å holde en individuell kostnad på under 2.000 kroner i året for de som vil drive studentidrett. Da gjerne inkludert tilgang på treningssenter.

KSI vet at det blant studentene ved UiA som bruker Spicheren er det de som bare bruker treningsstudiodelen, de som bare er på treninger i regi av KSI og de som gjør begge deler. Det er mange som velger å ikke trene i det hele tatt på Spicheren fordi det er for dyrt. De velger å trene på andre senter. KSI har dessuten mistet medlemmer til andre lokale idrettslag på grunn av pris. Det er flere som har vist interesse for vårt tilbud, men som bestemmer seg for å ikke bli KSI-medlemmer når de får vite at de også må betale medlemskap hos Spicheren. Etter at velferdstinget ble strengere på utdeling av penger har også de individuelle prisene blitt høyere fordi utøverne nå må betale for lisenser og avgifter for seriespill, sier Kolbeinsvik.

KSI har lenge jobbet for en løsning hvor man kan delta på ukentlige treninger hos KSI uten å måtte være medlem hos Spicheren. Disse medlemmene vil ikke kunne benytte seg av Spicherens andre fasiliteter, men til gjengeld få en langt mer overkommelig pris. En slik løsning har partene til nå ikke klart å enes om.

Utfordringen vår er at vi har et bygg som kun har én inngang. Når du er inne på senteret så har du i teorien fri benyttelse av hele anlegget og kan gå hvor du vil. Historisk sett har studentidretten alltid måtte betale for å komme inn og vi har ikke mottatt klager på at dette er for dyrt fra våre medlemmer, sier daglig leder ved Spicheren Jan Olav Marum.

Kristiansand dyrere enn flere andre byer
Han forklarer det faktum at Kristiansand er dyrere enn flere andre byer å drive studentidrett i, blant annet med den finansieringsmodellen man har. På grunn av at bygget er forholdsvis nytt, har man fremdeles store avskrivninger på det. I tillegg vektlegger han at når man først tegner et Spicheren-medlemskap har man tilgang til en rekke fasiliteter og at prisen i så måte ikke er så høy med tanke på det en potensielt får tilbake.

Spicheren Treningssenter er hundre prosent eid av Studentsamskipnaden i Agder, som igjen er studentenes organisasjon. Senteret drives likevel kommersielt og uten økonomisk støtte. De er derfor avhengig generere egne inntekter for å gå i null. På grunn av den tøffe konkurransen blant treningssentrene taper Spicheren per i dag penger og har gjort det de siste årene. Et eventuelt overskudd ville gått til studentvelferd.

En løsning som ble forsøkt høsten 2015 for å imøtekomme KSI-medlemmer var klippekortordningen, hvor det kostet 40 kroner per klipp. I 2016 ble derimot denne økt til 60 kroner, uten at KSI ble tatt med på råd. Dersom en utøver da deltar på 60 KSI-treninger (to i uken) vil hun måtte betale 3.600 kroner, altså 250 kroner mer enn et årsabonnement.

Det stemmer at prisen er økt noe. Vi tenker at det skal være et skjæringspunkt. Når du trener mange nok ganger skal det lønne seg å kjøpe et årsmedlemsskap. Om studentidretten ønsker en billigere pris er det en diskusjon vi er med på å ta og det er fint at den reises. Men til slutt blir det et spørsmål om grunnprisingen. Vi har ikke midler til å finansiere oss lavere enn vi gjør i dag, sier Marum.

P1100488
Jahn Olav Marum, senterleder for Spicheren

KSI måtte gi fra seg kontoret sitt i flerbrukshallen
I tillegg til at KSI-medlemmer er tvunget til å kjøpe treningsabonnement på KSI, er det også en rekke små og større saker som har slitet på samarbeidet mellom KSI og Spicheren de siste årene. Før jul ble KSI spurt om å gi fra seg sitt kontor ved flerbrukshallen. Flere treningstimer forsvinner som følge av at hall og sal blir leid ut til private arrangementer. I tillegg stenges flerbrukshallen to måneder i året, fordi universitetet bruker hallene som eksamenslokaler.

Gjennom avtalen vår med Spicheren må vi tilpasse våre treningstider etter Spicheren sine timer. Har de noe de vil sette opp eller et arrangement/ turnering som andre aktører booker spicheren til, så er det KSI sine treninger som må vike. Dette gjelder spesielt for treningene i helgene. Vi har prøvd å få endret dette uten hell, sier KSI-leder Marianne Kolbeinsvik.

Opplever dere at Spicheren er imøtekommende og lyttende overfor dere?
Ja, de lytter. Om de er imøtekommende må jeg svare både og. De må drifte seg selv og får ikke noe støtte av SiA som eier de. Dette gjør at de ser på alle muligheter for å tjene penger. Jeg opplever at de ikke ser på studentidretten som det som gir mest penger utover det at medlemmene våre betaler medlemspris hos dem. Angående treningstider er de imøtekommende så langt treningstidene våre ikke går utover deres egne treningstider. Deres treningstid kommer først, svarer hun.

Slik det er nå får vi ikke så mange treningstider som vi skulle ønske, og vi har heller ikke mulighet til å starte opp nye aktiviteter, fortsetter hun.

Særlig det at KSI-aktivitetene mister tilgang til flerbrukshallen i eksamensmåneden desember er noe KSI gjerne skulle gjort noe med, men her står en gammel avtale mellom UiA og Spicheren i veien. Her må eventuelt UiA ta grep om deres studenter skal få drive med sine idretter i eksamenstiden.

Desember er en periode hvor mange sitter i ro mesteparten av dagen og leser til eksamen. Ofte gjør de dette alene. Desember er også en mørkeperiode hvor mange sliter mer med depresjon og stress. Å være fysisk aktiv og å være sammen med andre er med på å redusere dette. Å miste treningstilbudet og møteplassen for å treffe venner er ikke bra, sier Kolbeinsvik.

Så langt har eneste potensielle løsning vært å leie andre haller. Problemet er at de kommunale anleggene er fullbooket året rundt.

Marum ved Spicheren synes det er leit at dersom KSI ikke er fornøyde med det treningstilbudet de får.

Vårt ønske er på ingen måte å skyve bort studentidretten. KSI har mange flere aktiviteter nå enn tidligere, det fører til knapphet med både plass og vi får en utfordring med å få alt til å gå opp. Vi må også bruke hallene noe for å tilby aktiviteter til de andre studentene, som ikke er med i studentidrett, men som ønsker å trene individuelt, sier han.

Studentidrett skal være billig
Generalsekretær i Norges studentidrettsforbund Marius Johannessen håper definitivt at aktørene vil se på situasjonen i Kristiansand for å se om man kan lette på kostnadene for studentene.

Studentidrett er veldig viktig for studentidrett. Forskningsstudier har vist at dersom man kombinerer utdanning med idrett eller friluftsliv så vil man score bedre på eksamener. Det er helt avgjørende for at en skal lykkes med studentidrett så må det være mulig å finansiere gjennom en trang studentøkonomi. Man må også huske at studentidrett drives på frivillig basis, og er en enorm ressurs for universitetet.

I Kristiansand koster det 3.350 kroner per år i tillegg til utgifter til de forskjellige aktivitetene. Hva tenker du om den prisen?
Det er vanskelig for meg å si hva som er det ideelle prisnivået. Men det skal være vesentlig billigere enn kommersielle tilbud. Når studentene reagerer på prisen så betyr det at det finnes en terskel og at Studentsamkipnaden bør tolke dette som en faresignal. Om pris gjør at studenter kvier seg for å bruke idrett og treningstilbud i hverdagen oppnår man ikke det som er samskipnadens mål om å ha studenter i aktivitet, sier Johannessen.

STAStyret059
Jonas Strisland, velferdsansvarlig i STA

Vil begrense antall studenter
Jeg ser at det er flere ulike situasjoner som gjør at KSI føler at de ikke blir prioritert av universitetet, og jeg vil med en gang si at alle aktørene ved UiA er veldig glad i KSI og de andre studentaktivitetene vi har her, sier velferdsansvarlig Jonas Strisland i Studentorganisasjonen i Agder.

Han ser at det å bruke Spicheren som eksamenslokalet ikke er ideelt, men ser heller ikke noe annen løsning per nå.

Noen av problematikken som har oppstått er at bygningsmassen til universitetet er blitt for lite med årene. Vi har ikke nok kontorer, møterom, leseplasser, grupperom eller auditorier. Dette har blant annet medført at Universitetet leier Spicheren i eksamensperioden, noe de må gjøre for å ha nok sitteplasser til alle studentene som skal gjennomføre eksamen. Dette er problematisk og er noe vi kontinuerlig jobber opp mot, det har også vært en politisk prioritering hos STA i mange år nå å ikke øke studentmassen med de arealene vi i dag besitter. Kvalitet over kvantitet, sier han.

Jeg ser at det ikke nødvendigvis er billig å drifte et studentidrettslag, og vi er så klart gjerne med på å gå i møter med både UiA og SiA for å se på hvilken muligheter som finnes for at det skal tilrettelegges for studentidrett i Agder, avslutter han.

Tekst: Erika Erdös og Matias SmørvikSend mail
Foto:
Charlotte Åsland Larsen, Erika Erdös og privat arkiv – Send mail

 

Forfatter

, , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.