Jacob_Handegard

Studentparlamentet vil at alle studenter skal få en skriftlig automatisk begrunnelse for sin karakter, etter at de har fått tilbake eksamen.

Forslaget til resolusjonen kom etter at man har forsøkt en lignende ordning ved Universitetet i Oslo, med bra suksess. Nå vil et enstemmig studentparlament ha på plass en forsøksordning her i Agder så snart som mulig.

En av forkjemperene for resolusjonen er representant i Studieutvalget ved UiA Jacob Haugmoen Handegard.

– UiA har som mål å være best på undervisning. Da må vi samtidig bli best på å gi studentene relevant tilbakemelding, sier Haugmoen Handegard.

– Det handler om at man etter eksamen skal få vite noe om hva man har gjort bra og hva man har gjort dårlig, slik at man kan forbedre seg til neste gang og faktisk lære av det resultatet man fikk. For mange vil en karakter som “C” være ganske intetsigende, da det er mange ting som kan ha vært utslagsgivende, fortsetter han.

Slik ordningen er i dag, har studentene krav på en begrunnelse dersom de ber om det innen en gitt frist. Etter at man har fått begrunnelsen, kan studenten selv avgjøre om hun ønsker å klage inn karakteren.

Haugmoen Handegard tror ikke ressursbruken til universitetet vil øke, selv om hver enkelt elev skal få en begrunnelse i tillegg til karakteren.

– Det var noe av det som kom frem etter undersøkelsen i Oslo. Det var enklere for sensorene å sette en begrunnelse samtidig som de rettet, istedenfor å måtte gå tilbake til besvarelsen når noen ba om begrunnelse. I tillegg gikk ferieaviklingen mye glattere. Det var ofte et problem for universitetet å nå alle fristene, men siden man får begrunnelse med en gang, vil også fristen for å klage på karakteren bli kortere.

Undersøkelsen konkluderte med at den nye ordningen ikke førte til noen kostnadsøkning for Universitetet i Oslo.

Studentparlamentet vil nå jobbe tett med Studentorganisasjonen i Agder, og tillitsvalgte i ulike utvalg med å få gjennom ordningen. Håpet er at de skal få gjennomslag raskest mulig.

Det lyktes ikke Unikum å få en kommentar fra UiA mandag kveld.

Resolusjonen vedtatt av Studentparlamentet finner du her! 

Tekst: Matias Smørvik – Send mail
Foto: Malin Andrea EriksenSend mail

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.