Med knappest mulig margin vant leder for Velferdstinget (VT) frem med ønsket om å innføre påtvunget VT-logo for studentaktiviteter og linjeforeninger i Agder.

VT har sett etter muligheter for å promotere eget organ. Et forslag som har vært i vinden gjennom hele høsten er å tvinge studentaktiviteter og linjeforening, som tildeles midler, å måtte bære VT-logoen på deres uniformer og øvrig tøy.

Kan holde tilbake midler

Da forslaget ble diskutert under VT-møtet 15. november gikk flertallet inn for et noe mildere vedtak enn det som opprinnelig var foreslått. Vedtaket ble også gjort til et intensjonsvedtak, noe som vil si at det endelige vedtaket skal opp til ny behandling etter juleferien.

– For organisasjoner hvor det er naturlig, slik som KSI, GSI og KRIK, skal det brukes logo på drakter i likhet med andre sponsorer.  Andre organisasjoner plikter til å promotere VT etter retningslinjer gitt av VT. VT kan holde tilbake midler dersom ikke disse opprettholdes, heter det i forslaget som ble vedtatt med fire mot tre stemmer.

VT-leder Roy Skjæveland mener at man under møtet fant et godt kompromiss mellom studentaktivitetene og VTs medlemmer.

– Det “nye” forslaget innebærer at for eksempel idrettslag trykker logoen på sine uniformer, men at aktiviteter slik som kor slipper å trykke logoen på sine snippkjoler og dyre uniformer. Da kan de plassere VT sin logo nederst på en brosjyre, eller på en Facebook-header. VT sin intensjon har aldri vært å ødelegge tøyet til folk, sier han til Unikum.

– Hvorfor er det så viktig for VT å styrke promotering?

– Vi vil øke forståelsen av hva Velferdstinget jobber med, øke oppslutning når vi lyser ut verv og samtidig skille oss fra STA. Når vi bevilger så mye penger til aktivitetene, mener vi det er fint å kunne gi tilbake. Dette er normal praksis ved andre Velferdsting i Norge, argumenterer Skjæveland.

Dyre og fine uniformer

De har fra tidligere av brukt sosiale medier, infoskjermer på UiA og stands til å markedsføre seg.

Nytt for 2018 er at Velferdstinget slipper å søke penger fra den studentsosiale potten som de selv forvalter. Dermed vil ikke utgifter til å trykke logo gå på bekostning av andre aktiviteter, men tas istedet fra SiAs budsjett.

Blant dem som stemte forslaget var VT-medlem og leder av mannskoret Quantum Egil Tveit.

– Jeg ser ikke på dette som den beste løsning for å promotere VT, men jeg stemte slik for å sikre at ikke det opprinnelige forslaget gikk gjennom. Det var snakk om at Quantum, som har såpass dyre og fine uniformer, måtte bære VT sin logo. Nå ble det mer plakater og lignende ting, det tror jeg var en smart ting å gjøre. De gikk litt hardt ut i første omgang, ved å kjøre det rett inn i VT uten å gå gjennom aktivitetene og linjeforeningene. Nå myker man opp litt, og prøver å få aktiviteten med seg, sier Tveit.

Tekst: Matias Smørvik

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.