Han har sittet som leder i ett år. Nå ber Kai Steffen Østensen sitt eget studentparlament om å gjenvelge ham til nok et år som leder av STA.

Onsdag 24. mai faller dommen på om han får fortsette. Selv har han valgte seg ut tre kampsaker han vil gi tydelig prioritet. Og den saken han prater mest oppglødd om er mobbing.

– Går man inn på statistikken og ser, så ser man at på grunnskolen og i videregående opplever 4,5 prosent av elevene mobbing. På høyskoler og universiteter er tallet steget til 9, mens i arbeidslivet så er vi oppe på 15-17 prosent. Utvikling er bra, men dette er ikke en utvikling vi må ha. Vi som er studenter skal ut i arbeidslivet. Da kan vi ikke læres opp i å bli potensielle mobbere, sier Østensen.

Han forteller at han selv har følt virkningene av mobbing på kroppen og at han er helt overbevisst om at mobbing er et stort problem på UiA. Det sier han etter samtaler med andre studenter, inkludert sine kolleger i STA-styret.

– Studenter er på topp når det kommer til ensomhet. Her har vi en jobb som må gjøres, og dette må få høy prioritet i årene fremover, sier han.

De neste to hjertesakene går på bookingssystemer og internasjonale studenter. På førstnevnte punkt har han dessuten ferske nyheter å melde.

– Booking av grupperom kan kanskje høres ut som en kjedelig hjertesak, men det like fullt viktig. Det er utrolig frustrerende når alt av rom er booket, samtidig som man vet at det står mange rom ledig. Det vi ser er at det ikke kun er arealet, men også systemet det er noe i veien med.

Han sier videre at de er i gang med en helt ny løsning for booking og at man kan ende opp med å få én million kroner bevilget til prosjektet. Østensen håper å kunne følge opp prosjektet og sier han vil argumenter grundig for at studentene skal gå inn i selve prosjektledelsen.

Det siste temaet er internasjonale studenter, hvor Østensen roser fundamentet som allerede er lagt av nåværende nestleder Helene Vedal.

– Sånn rent fysisk har det ikke skjedd så mye for internasjonale studenter det siste året. Men det er lagt et fundament som gir konkrete punkter på hvordan vi kan gjøre hverdagen bedre for internasjonale studenter her på UiA.

– Noe som har vært viktig for meg er å få de internasjonale inn i studentbevegelsen – slik at vi har en samlet studentbevegelse. Det er ikke slik at vi har en bevegelse for de norske og en bevegelse for alle de andre. Vi er nødt til å stå samlet, sier Østensen.

– Til slutt: Nå som du har sittet i et år, hvorfor har du så lyst til å ta enda ett?

– Det er det mange som spør om. En ting er erfaring, men for meg er det en indre drivkraft å få være med å utgjøre en forskjell. Slik som da vi var med å utarbeide mobbetallene. Når man hører hvor mange som blir berørt så er det en stemme inni deg som sier at dette ikke er greit og dette må vi gjøre noe med, avslutter han.

Tekst og foto: Matias Smørvik – redaktor@unikumnett.no

Forfatter

Latest Posts from Unikum

2 Comments

  1. Hvis vi skal komme mobbingen til livs, må den utløse straffereaksjoner, f.eks utelukkelse fra grupper eller ikke anledning til å avlegge eksamen. Hvis den foregår på forelesernivå, må foreleser nektes å forelese og heller settes på andre oppgaver. Hvis mobbing ikke straffes, vil den fortsette som før.

  2. […] Les også: Går til valg på mindre mobbing […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.