Studentparlamentet (SP) sitt møte ble avsluttet med en genserappell som fikk hele rommet til å bryte ut i latter. Nå oppfordrer representant Anne Jasmine Hegna Deliler til økt genserbruk på UiA.

SP-møtet onsdag 22. februar. Kun en student har med seg STA-genseren.

Forhistorien til appellen er at STA skal bruke 20 000 kroner av studentfinansierte midler på gensere til studentparlamentet. Likevel var det kun ett medlem i parlamentet som var ikledd genseren, under SP-møtet onsdag. Mye av dette kan forklares med at mange i parlamentet er nye og har derfor ikke fått utdelt genser, men heller ikke ringrevene eller STA-styret stilte i genseruniform.

Selv om revidert budsjett for inneværende kalenderår skulle vedtas på møtet, var det ikke mulig å kansellere den dyre bestillingen. Det fikk Anne Jasmine Hegna Deliler, som representerer kunstfakultetet til å holde en engasjert appell om genserbruk.

– Når vi først skal bruke 20 000 kroner på profilieringsgensere, da må vi bruke den mer. Det var hovedkjernen i det jeg sa. Hvis ikke blir det en kosegenser til søndagen som vi får som takk for innsatsen, sier hun dagen derpå til Unikum.

Når genserne først er satt under budsjettposten som heter profilering, mener hun at Studentparlamentet må ta mer ansvar i å promotere studentdemokratiet. 

– Så lenge vi har genseren må vi ta vår del av ansvarskaka. Det kan ikke bare være STA-styret som står for profilering. Om alle går med samme genser blir andre studenter obs på oss, og vi kan lettere komme i kontakt med studentene vi skal representere, sier Hegna Deliler.  

– Er 20.000 kroner for mye penger å bruke på gensere?

– Om de ikke blir brukt så er det det. Jeg stiller et kritisk spørsmål til resten av Studentparlamentet. Om vi oppdager i løpet av 2017 at få bruker den, så vil jeg foreslå foran neste års budsjett at kun STA-styret får genser. Så kan parlamentet få en T-skjorte eller noe mindre kostbart, sier hun.

Utover genserappellen, ble revidert budsjett vedtatt uten forandringer fra parlamentets side. Det kom forslag om å kutte trykkestøtte til tillitsvalgtbok, men endringsforslaget falt med knappest mulig margin. Parlamentsmøtet inneholdt også valg av komité for politisk måldokument, som i år skal bestå av to fra SP, to fra STA og tre tillitsvalgte studenter.  

Tekst og foto: Matias Smørvik – redaktor@unikumnett.no

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.