Så mange som 68 studenter tok seg tid til å gå med bøsser under årets Studentaksjon. Nå håper styret å etablere seg som et fast årlig innslag hver høst.

studentaksjon

– Det handler det å bygge videre på det vi har begynt på i år. Det er vanskelig å få ting til på Sørlandet. Målet for året var å etablere oss i bevisstheten til folk og skape en identitet rundt aksjonen, samt å gi de som deltok en god opplevelse, sier leder for studentaksjonen Jacob Haugmoen Handegard.

Innsamlingsaksjonen ble gjennomført ved flere av de store studiestedene i Norge. I Kristiansand samlet bøssebærerne inn 42.000 kroner. For bare en 1000-lapp kan en sikre et års skriveopplæring for et afghansk barn.

– Dette er et kontinuerlig prosjekt som vi har med Kirkens Nødhjelp, knyttet til lese og skriveopplæring for barn og unge. Hovedformålet er at vi skal være en stabil faktor som bidrar fast hele veien. Lese- og skriveprogrammet som tilbys går over et år, og forhåpentligvis vil de få videre skolegang etter dette. Nylig fikk jeg høre at de ønsket å utvide programmet på grunn av pengene vi bidrar med,  sier Haugmoen Handegard.

Tekst: Matias Smørvik

Foto: Arne Borgersen/Studentaksjonen

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.