De siste årene har det vært tøffe tider for studentene på Sørlandet. I 2020 kom Koronapandemien med alt som den medførte, noe som fikk konsekvenser for linje- og studentforeninger i Agder. I mai 2022 skrev Unikum om flere linjeforeninger ved UiA, som slet med lav rekruttering og lite oppmøte på arrangementer. Siden ble det økonomiske kutt som kom til å plage student- og linjeforeningene ved alle de fem studiestedene, noe også Unikum var nær ved å bli rammet av i sin tid.  

For linjeforeningene som har slitt med økonomi og med lite oppmøte på arrangementer kan derfor dette som nå kommer fra Velferdstinget bli en meget god nyhet. I 2024 økes de studentsosiale midlene med ikke mindre enn 2,5millioner kroner, til totalt 5,15 millioner.  

Unikum besøker leder for Velferdstinget, Helene Brevik, student ved UiA, og politisk nestleder Vilma Himberg, student ved Ansgar, for å få mer informasjon om denne økningen som kommer. Brevik og Himberg kan fortelle oss at deres mål er at studenter skal kunne ha et sosialt liv: 

– Dette er viktig for å forebygge psykiske problemer og ensomhet, blir Unikums skribent fortalt av Brevik og Himberg.
– Vi ønsker også at studenter ikke skal måtte oppleve å bli ekskludert på grunn av økonomi, og at de som føler seg utenfor nå skal få muligheten til å bli med i de gode fellesskapene som foreningene skaper.

Leder av VT, Helene Brevik

Unikum blir fortalt at økningen i studentsosiale midler er et resultat av lang tids arbeid, og har vært en omfattende prosess. Det har vært gjennom flere runder med studentsamskipnaden, og har involvert en redegjørelse på størrelsen på fondet og de behovene som stilles til dette. Basert på dette ble det fremmet ønske om en dobling av de studentsosiale midlene. Dette har resultert i at midlene for 2024 er blitt doblet: en økning vi får fortalt at er tidenes største gjort gjennom Velferdstinget.  

– Dette vil kunne gi bedre forutsigbarhet for studentene, og vil ivareta behov som er oppstått etter Koronaen.  

– Vi frykter at om denne økningen ikke hadde kommet, ville det kunne medført av foreninger hadde måttet legge ned. Og det trengs økte midler for å ivareta studentforeningene; hadde vi ikke fått denne økningen kunne det medført at studentforeninger måtte ha innført økte kontingenter. 

Politisk nestleder av VT, Vilma Himberg

Brevik og Himberg kan videre si at kutt som har skjedd i samskipnaden, som har medført redusert helsetilbud, gjør det nødvendig å se etter alternative løsninger for å forebygge utenforskap og psykiske helseproblemer. 

Det økte tilskuddet som kommer nå, kommer likevel med en hake som det er verdt at studenter merker seg. Og det er at denne økningen ikke er sikkert at vil kunne vedvare til 2025. Unikum får opplyst at økningen i de studentsosiale midlene kommer fra Studentsamskipnadens overskudd. 

– Vi må fortsette å jobbe for å sikre økt støtte til samskipnadene, slik at SiA kan fortsette å ta vare på studentene i Kristiansand og Grimstad. Målet er at midlene til SSM blir inflasjonsjustert, og at vi kan gi foreningene den stabiliteten som de trenger. 

 

Brevik og Himberg kan videre fortelle at de ønsker å snakke om hvordan det statlige påvirker det lokale, og de oppfordrer studenter til å stemme ved stortingsvalgene.  

– Studenter bør følge med på hvilke partier det er som prioriterer studenter. Vi er med på å bestemme hvilke partier som har makta og som vedtar statsbudsjettet. Hvor mye penger SiA kan gi til SSM starter med oss. 

Avslutningsvis håper Brevik og Himberg at studentene vil få mye glede av de avsatte midlene som nå kommer. 

Foto: Mattias Johannessen

Forfatter

, , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.