bilde av to glade studenter med sine oppgaver

Skrevet av: Tuva Bjordal

 

Over flere år har WSP tilbudt praksisplass til studenter i Kristiansand. Nå har WSP også klatret til topps som den mest ettertraktede praksisplassen blant studentene innen samfunnsutvikling ved Universitetet i Agder. 

Dette semesteret skal fire studenter ha sin praksisplass i WSP. May-Lis Furenes, Katrine Haugland, Eiril Eliassen Weidemann og Kristoffer Kalleli. Det betyr at de får jobbe fra WSPs helt nye kontorer i sentrum av Kristiansand og blir inkludert i fagmiljøet for samfunnsutvikling.

WSP Norge AS er en del av WSP-konsernet, som med sine totalt 50 000 medarbeidere i 40 land er et av verdens ledende rådgivende ingeniørselskap. WSP Norge AS har totalt rundt 600 ansatte innen prosjektledelse, prosjektadministrasjon, prosjektering og tverrfaglig rådgivning.

 

Ekte arbeidsoppgaver

– Det er viktig for oss at studentene vi tar inn faktisk får en ekte opplevelse av hvordan det er å jobbe med faget, og at produktet de lager også har en reell verdi, sier Maria Steinstø, prosjektleder ved avdeling samfunnsutvikling i Kristiansand.

Før tilbudet om praksisplass gis presenterer WSP seg for studentene sammen med andre selskaper. Etter presentasjonen må studentene søke seg til det selskapet de ønsker, og de aktuelle kandidatene blir innkalt til intervju. Allerede her møter studentene arbeidslivet på en reell måte da intervjuene er lagt opp slik som for vanlige jobbintervjuer. Studentene selv har høye forventninger til praksisperioden:

–  Vi har hatt besøk av WSP flere ganger i løpet av bacheloren i samfunnsplanlegging, med presentasjon av caser og arbeidsmetodikk for å ivareta folks interesser. Jeg er interessert i medvirkning og vil lære om hvordan det fasiliteres for borgere og andre interessenter i praksis, forteller May-Lis Furenes

Å ta imot studenter til praksis er ikke bare for å være grei, forteller Maria Steinstø

– Vi ser det som en del av samfunnsansvaret vårt, og så gjør det at vi er kontakt med morgendagens trender og holdninger fra de som er på vei inn i arbeidslivet. Vi opplever også at de kan utfordre oss på det etablerte, en verdi vi holder høyt i WSP, når de kommer med nye synspunkter og stiller spørsmål til oss. Det skaper også en god dynamikk i arbeidsmiljøet vårt med å få unge mennesker inn i miljøet vårt, sier Steinstø.

Praksisstudenter som er blide stilt opp foran en vegg
Praksisstudenter hos WSP Kristiansand. Foto: Privat

Vinn-vinn situasjon

Studentene som hadde praksisplass i forrige runde, sitter igjen med en god praksisopplevelse og en solid karakter på masteroppgaven. Morten Gustavsen og Ellen Sigernes hadde praksisplass hos WSP mens de skrev masteroppgave om blågrønne løsninger for å håndtere overvannsproblematikk i by- og boligutvikling. Som case til oppgaven brukte de et av prosjektene til WSP.

– Praksisplassen hos WSP var en stor fordel for oss. Å få være i WSP hjalp oss med å forstå hva det betyr å være konsulent i praksis, sier Morten Gustavsen.

– Det var veldig fint å bli inkludert i miljøet, og å få muligheten til å komme tett på fagpersoner og å jobbe med et skikkelig prosjekt for oppgaven vår. Og nå i ettertid er det veldig tydelig at det var en god inngang for oss til arbeidslivet. For eksempel tror jeg overgangen til jobben jeg har i dag ble litt mindre brå fordi jeg lærte meg prosesser og begreper som hører til i prosjektjobbing mens jeg var i praksis, sier Ellen.

Når oppgaven var levert skulle den leveres inn både til universitetet og presenteres for kunden.

– Jeg var nervøs på forhånd, men det hjalp at vi fikk forberedt oss godt sammen med de andre på kontoret, forteller Morten Gustavsen.

– Vi hørte jo applausen gjennom veggen, når de var ferdige, skyter Maria inn.

– De fikk et godt prosjekt til oppgaven sin, og vi sitter igjen med en god analyse til prosjektet. En ekte vinn-vinn situasjon, oppsummerer Maria Steinstø.

Forfatter

, , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.