Velferdstinget i Agder (VT) og Studentsamskipnaden i Agder (SiA) kan med glede kunngjøre at studentene i Agder får tilgjengeliggjort sanitærprodukter (bind og tamponger) i alle SiAs lokaler. Det vil si at 15.000 studenter, der ca. 60% er jenter, får dette tilbudet gratis. 

Allerede i slutten av mai vil dispensere med mensprodukter være tilgjengelig på Bluebox studenthus i Grimstad, Bare studenthus i Kristiansand, Spicheren treningssenter og SiA Studentsenter. Kampanjen er et ettårig pilotprosjekt, med formål om å tilby gratis mensprodukter på offentlige lokaler i Agder.

 


Avbildet: Politisk nestleder i Velferdstinget i Agder Vilma Himberg og Styreleder i SiA Jakob Mæland – viser hvordan dispenserne ser ut.

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.