Nyttårsgave fra SiA: Potten for å søke studentsosiale midler fra Velferdstinget (VT) blir betraktelig større i 2018.

Direktør for Studentsamskipnaden i Agder (SiA), Pål Harv, bekrefter overfor Unikum at de spytter inn 430.000 kroner mer enn i fjor. I tillegg dekker de inn utgiftene som VT selv har, slik at de slipper å ta midler fra samme pott som resten av studentaktivitetene og linjeforeningene. Til sammen utgjør økningen rundt 500.000 kroner.

Dermed vil det i 2018 være mulig å søke om 2,8 millioner kroner, fordelt på vår- og høstsemesteret.

– Dette synes vi er hyggelig, da vi ønsker å bidra til studentvelferden. Nå får vi en solid stigning, samtidig som at tildelingen ligger på et nivå vi er komfortable med, sier Harv.

Han forteller at bedre drift i SiA har vært avgjørende for at de nå har mulighet til å spytte mer penger inn i fondet, som studenter igjen kan søke penger fra.

– De fleste områder i SiA gjør det ganske greit. Den største faktoren i år sammenlignet med tidligere år er at vi har pleid å bruke midler på å dekke underskudd på Spicheren. Nå går det bedre med Spicheren, så istedenfor å gjøre et overskudd i SiA, er det fint å kunne gi de pengene til studentene, sier Harv.

At flere studenter betaler semesteravgift er også positivt for inntektene, men ifølge Harv dreier det seg ikke om en stor økning.

Det var SiA selv som foreslo å øke potten for studentsosiale midler.

– Vi har fem studenter i styret som definitivt er med på å bestemme dette. Det er etter en samlet vurdering at dette gjennomføres.

I tillegg til å øke potten for studentsosiale midler, kommer SiA til å pusse opp flere av studentboligene. Dessuten økte de budsjettet til SiA Helse med en stilling i 2017.

Velferdstingets leder Roy Skjæveland jubler over tildelingen som kommer.

– Dette er helt fantastisk for oss i VT. Vi har slitt med å få det til å gå opp de forrige gangene vi har tildelt midler, siden potten har vært begrenset. De nye midlene og det at vi slipper å søke fra samme pott selv, gjør at vi har mye mer vi kan gi til studentene. Muligheten for  studentaktivitetene å få innviliget midler og gjennomføre sine tiltak og prosjekter blir nå mye større, sier Skjæveland.

Tekst: Matias Smørvik
Foto: SiA

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.