Ved starten av mars vedtok universitetsstyret hvilket mandat den nyopprettede stillingen til studentombud skal ha. 

Kort tid senere ble også stillingen utlyst.

Forslaget om å opprette stillingen kom opprinnelig fra STA som har vært forkjemper for å få et slikt tilbud til studentene. UiA er nå den siste i rekken av de norske universitetene til å danne et studentombud. Siden vedtaket har styret fulgt nøye med på virksomheten og utviklingen til studentombudene ved andre universiteter. De har også vært i dialog med, og hentet inn mandatene fra Universitetene i Oslo, Bergen og Stavanger for å best mulig kunne legge til rette for det nye studentombudet.

Dersom studenter føler seg urettferdig behandlet av universitetets administrasjon eller undervisere og ønsker å klage eller ta opp saken med administrasjonen, vil ombudet fungere som et uavhengig og upartisk mellommenneske mellom studenten og universitetet selv. Ombudet vil i slike saker også kunne bistå som rådgiver for studenten som føler seg fornærmet og gi hjelp i saker angående studiesituasjonen som studenten ønsker å ta opp. Studentombudets oppgave ved UiA vil være å sørge for at studentenes rettigheter er ivaretatt, og at begge partier behandler sakene som studenten presenterer for universitetet på en rettferdig og verdig måte. 

Ombudet er kort fortalt et ekstra sikkerhetsnett for å sørge for at du får den behandlingen du som student ved UiA har krav på, når du kontakter dit studiested med et problem.

Hele mandatet kan leses her. 

– Det er jo på mange måter en «trend» hos mange institusjoner, så det tyder jo på at det kan være et behov. Ombudet skal være et supplement til den veiledningen vi som offentlig ansatte er pliktig å gi studenten, sier studiedirektør Greta Hilding. 

Hun kan ikke si med sikkerhet når ombudet skal være tilgjengel-ig, men håpet er at et nytt studentombud skal være til UiA-studentenes disposisjon til høstsemesteret 2017.

Så langt har sju kandidater meldt interesse for stillingen. I stillingsutlysningen er det nevnt som krav at søkeren må ha utdanning på masternivå, helst innenfor jussfaget. Videre er det ønskelig med kjennskap til universitet- og høyskolesektoren, samt erfaring fra verv som tillitsvalgt.

Tekst: Mats S. Høimyr
Foto: Matias Smørvik

Forfatter

Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. […] er avsluttet for stillingen som ble lyst ut tidligere i vår. Studentombud er en nyopprettet stilling på universitetet. Studentombudet skal fungere som en […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.