Charlotte og Djani Husomanovic har valgt å se muligheter under koronapandemien, som har resultert i at de nå kombinerer fulltidsstudier og fulltidsjobb. Unikum har tatt en prat med det hardtarbeidende søskenparet for å høre hvordan dette er og hvordan de får hverdagen til å gå opp. 

 

Charlotte Husomanovic (26) fullførte en bachelor i sosialt arbeid i 2017 fra Universitetet i Agder. Hun studerer nå fulltid master i sosialt arbeid, og jobber fulltid som veileder i Oppfølgingsavdeling for langtidsledige ved NAV Kristiansand. I tillegg er hun elitedommer i håndball og dømmer det øverste nivået i Norge, blant annet Vipers og andre store topplag i landet. 

Charlotte Husomanovic
Charlotte Husomanovic. Foto: Privat

Djani Husomanovic (24) fullførte en bachelor i statsvitenskap i 2018 fra Universitetet i Agder. Han studerer nå fulltid master i statsvitenskap og ledelse, og jobber fulltid som rådgiver/kartlegger ved Innsatsteamet ved NAV Kristiansand. Innsatsteam er en nyopprettet avdeling i NAV Kristiansand, og har som hovedformål å kartlegge bistandsbehovet for de som er permittert pga. koronasituasjonen. 

Djani Husomanovic
Djani Husomanovic. Foto: Privat

Søskenparet forteller om hvordan de har snudd koronasituasjonen til noe positivt, ved å se muligheter istedenfor begrensinger; den fleksible tilværelsen har resultert i at de nå kombinerer fulltidsstudier og fulltidsjobb.  

 Hjemmekontor har gitt oss mulighet til å disponere tiden bedre. Tiden som vi tidligere har brukt til pendling og reising mellom møter/forelesninger, har den siste tiden blitt brukt på andre ting, som har ført til høyere produktivitet på jobb og skole. Vi så dette som en perfekt timing til å ta videre utdanning. 

Charlotte: – Ved siden av full jobb dømmer jeg håndball på fritiden. Håndballsesongen ble punktert under koronakrisen og derfor passet det fint å starte på et masterstudium. Samtidig var timingen perfekt for å spesialisere meg innenfor mitt fagfelt. 

Djani: – Etter at jeg fikk fast jobb, merket jeg fort at jeg ikke var helt ferdig på skolebenken. Jeg er alltid på jakt etter nye utviklingsmuligheter og derfor var det å gå videre med en master et naturlig valg for meg. Koronasituasjonen ga meg en ekstra dytt i å kombinere jobb og utdanning. En master er attraktivt i jobbmarkedet og gir bedre lønnsutvikling og flere jobbmuligheter med interessante utfordringer. 

Har jobben og studiet relevans i forhold til hverandre – i så fall, på hvilken måte? 

Charlotte: – Ja, jeg har fått bred kunnskap om sosiale problemer og levekår, og forstår hvordan samfunnsmessige strukturer kan bidra til å skape og vedlikeholde sosiale problemer og ekskludering. Dette er sentralt i min jobb som veileder da jeg jobber tett med mennesker i ulike livskriser. I tillegg har jeg fått kunnskap om kommunikasjon, relasjoner, samhandling og veiledning, og forstår betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid bedre enn da jeg startet på master. 

Djani: – Ja, jeg har fått bredere forståelse for hvorfor effektive endringsprosesser er nødvendig for at en organisasjon skal kunne tilfredsstille kravene ved raske samfunnsendringer. Mye av arbeidshverdagen min består av å bistå med veiledning og rådgivning av ulike arbeidsoppgaver, lage nye brukervennlige rutiner i tråd med gjeldende regelverk, og i tillegg driver jeg med kartlegging av arbeidsledige som følge av koronakrisen. Statsvitenskap og ledelse har bidratt til at jeg har fått utvikle ferdighetene mine til å analysere, evaluere og tenke kritisk. Disse benytter jeg stadig når jeg skal kartlegge arbeidsledige og ikke minst veilede kolleger til å løse komplekse problemstillinger på både et lokalt og overordnet nivå. 

Det å jobbe og studere er på noen områder forskjellig, men deler og noen fellestrekk, mener søskenparet.  

– Den største forskjellen mellom å jobbe og studere er at man har mer fritid og selvstyrt hverdag som student. Med fulltidsjobb må man forholde seg til faste møtetidspunkter. I jobb har man også en direkte påvirkning på samfunnet, i tillegg til at man får lønn. Samtidig er vår jobbhverdag i NAV nokså lik skolehverdagen med fag, tolkning av regelverk, saker som må behandles, deadlines osv. 

Hvordan ser en typisk dag ut?  

– En typisk dag er svært rutinepreget. Alt er nøye planlagt ned til hver minste detalj. Dagene går mye i det samme: stå opp tidlig, jobbe, trene/gå tur, lese på pensum – og sånn er nesten hver dag. Vi søker stadig nye utviklingsmuligheter og det er nok derfor studietilværelsen oppleves mer som en «hobby» enn «jobb». 

Men med en hektisk hverdag preget av rutiner og struktur er det også viktig å sette av tid til andre ting, påpeker Charlotte og Djani.  

– Det er viktig å sette klare grenser for seg selv for å holde motivasjonen oppe. Vi prøver som regel å unne oss tid til trening og kvalitetstid med venner og kjæreste. 

Hvordan er balansegangen mellom jobb og studier?  

– Å balansere fulltidsjobb og fulltids videreutdanning kan virke noe skremmende. Det er absolutt ikke enkelt, men heller ikke umulig. Det krever at man er motivert, dedikert og disiplinert. Å jobbe som veileder/rådgiver er en meget fleksibel stilling, og gjør at vi kan planlegge og strukturere arbeidsdagen vår selv. Koronasituasjonen med hjemmekontor og undervisning via Zoom har gjort det mulig å kombinere jobb og studier. Man sparer mye tid på å slippe å reise fram og tilbake til skole og jobb – dette gjør at man får tid til mer i løpet av en dag, og er kanskje en av de viktigste grunnene til at vi får det til å fungere. 

Søskenparet mener man ikke behøver en fulltidsjobb, men at det er verdifullt å velge noe ved siden av studiene.  

– Man trenger ikke nødvendigvis å ha fulltidsjobb, men det å ha en deltidsjobb kan være utrolig viktig. Konkurransen blir større når flere nå tar høyere utdanning, også på masternivå. Det å kunne stille opp med noe jobberfaring etter endt utdanning kan derfor være svært betydningsfullt. 

Har dere noen gode tips og råd til andre med en hektisk timeplan? 

Djani: – Selv med en hektisk timeplan føler jeg ikke at jeg har gått glipp av så mye, verken sosiale begivenheter eller viktige forelesninger. Men det handler om å prioritere og sette av tid til det som er viktig. Å reise rett fra jobb til en kollokvie på skolen kan virke tungt, men bare det miljøskiftet kan ha mye å si og gi ny energi. I tillegg er det viktig å oppholde seg på arenaer som gir positiv energi, samt omgås positive og motiverte medstudenter. 

Djani Husomanovic (24) og Charlotte Husomanovic (26) // Foto: Privat

Charlotte og Djanis topp fem tips: 

1. Snakk med arbeidsgiveren din. Mange arbeidsgivere bistår gjerne med relevant kurs og utdanning som kan gi faglig vekst. Det er viktig å forklare hvordan du har planlagt å balansere jobb og studietiden uten å ofre produktiviteten på jobb. I tillegg er det viktig å være åpen og ærlig med arbeidsgiveren din gjennom hele utdanningsprosessen.  

2. Prioriter tid til å jobbe og studere samtidig. For å kunne jobbe og studere samtidig må andre ting vike, for eksempel tidstyver og distraksjoner som mobiltelefon, sosiale medier, nettsurfing, enkelte sosiale begivenheter osv. 

3. Finn riktig studie for deg. Det er ikke sikkert alle studier lar seg kombinere med fulltidsjobb. Det viktigste er at du finner ut av hva du vil jobbe med og undersøke om det lar seg kombinere med jobb. 

4. Sett av tid til deg selv. Det er viktig å slappe av. En balanse mellom jobb/studier og ting som gir deg glede, som tid til venner og familie, er viktig. En tur på kino eller et koselig kafébesøk kan være akkurat det du trenger for påfyll av energi og motivasjon. 

5. Hold seg i bevegelse og husk å hvile. Fysisk aktivitet er svært viktig for kropp og sinn og bidrar med å kunne yte maksimalt på de viktige arenaene i livet. Det gir overskudd, reduserer stress og bedrer søvnen. I tillegg er hvile helt essensielt med en presset tidsplan og mange deadlines. Forsøk å få minst syv timers søvn og spis sunt og variert. Å jobbe og studere samtidig er krevende, men med planlegging, en god dose motivasjon og balanse mellom studier, jobb, hvile, fysisk aktivitet og sosiale sammenkomster, vil du garantert nå dine mål! 

Forfatter

, , , , , , , , , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.