Når dette bladet har gått i trykken, er et nytt år og nytt semester allerede godt i gang. Også med de utfordringer som måtte oppstå. Noen studenter vil oppleve utfordringer knyttet til helse. Som om ikke dette kan være utfordringer nok i seg selv, kan de økonomiske bekymringene bli med på å forsterke de helsemessige utfordringene. Det gjør det i hvert fall ikke bedre.

Vi bor jo i en velferdsstat hvor blant annet helsetjenester dekkes av det offentlige, sies det. Likevel er ikke alle helsetjenester gratis. Enn så lenge kan en i det minste prøve å få dekt mest mulig der en kan.

Mange av studentene vet ikke hvilke muligheter de har. For eksempel er det mulig å få kompensert noen av helserelaterte utgifter gjennom SiA (Studentskipnaden i Agder) sin Helsekasse. Mange studenter har gitt uttrykk for at dette tilbudet har blitt for lite markedsført.

Litt er da bedre enn ingenting.

For de av studentene som har hatt utgifter i foregående semester er det dessverre for sent å søke nå. Husk derfor at det er viktig å ta vare på kvitteringer på helserelaterte utgifter i inneværende semester.

Fra Helsekassa kan studenter få dekket 40% av sine utgifter. Det er riktignok en egenandel på 650 kroner som ikke blir dekket, og Helsekassa betaler ikke ut mindre enn 500 kroner pr semester. Det vil si at utgiftene må være over 1.950 kroner før det utbetales støtte. Dersom det søkes om støtte flere ganger pr semester vil egenandelen trekkes kun en gang. Maksimalt utbetalt støtte er 7.500 kroner pr år.

Støtte gis kun til utgifter som oppstår i undervisningsperioden, 6. januar til 12. juni. Søknad om refusjon må derfor leveres før den 12. juni. For studenter som skal fortsette studiene på høsten dekkes kun for akutte behandlinger i sommerferien. Og hvis man brygger på en eller annen sykdom eller skade kan det være lønnsomt å oppsøke behandling nå mens noen av utgiftene kan refunderes.

Dette dekkes

Det er kun dokumenterte utgifter som dekkes, og det betales ikke ut forskuddsvis. Følgende utgifter dekkes:

– Egenandel til fastlege/allmennlege

– Fysioterapeut

– Kiropraktor

– Psykolog

– Medisiner på blå resept

– Tannlege (behandlingsutgifter)

Det ytes ikke støtte for briller og reise/transport til behandling. Ei heller tannregulering, kosmetiske operasjoner eller implantat.

For mer informasjon, se Helsekassens nettside: www.sia.no/helse

Tekst: Morten Fjelldalen

Forfatter

,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.