Den 50. år gamle solidaritets- og bistandsorganisasjonen SAIH bevisstgjør studentene med slagordet «Be aware, they are educated»

Nestleder i SAIH, Erik Schreiner Evans, beudrer studentheltene. Foto: Sandra Larsson

Med kampanjen «Be aware, they are educated» har de satt dagsorden på problemene i land som Zimbabwe, Hviterussland, Swasiland og Chile, der en normal hverdag for studenter og akademikere ofte går ut på at en blir overvåket, fengslet, forfulgt eller bli borte, fordi de protesterer når samfunnet går i feil retning.

For Erik Schreiner Evans (32), nestleder i SAIH, er det ingen overraskelse at det skjer urettferdighet i disse landene, der for eksempel studentorganisasjoner som Otpor blir stemplet som terrorister av statsmakten.

–        Studentene i Serbia ble fremstilt som terrorister, noe som ikke er uvanlig. Studentene reaksjon var å gjøre narr av styresmaktene ved å peke på en students klær og tulle med at man er terrorist om man går med helt vanlig plagg som genser og jeans, forteller Evans.

 

Unge helter

Welcome Zimuto. Foto: Erik Schreiner Evans

SAIH har plukket ut fire studenter fra Zimbabwe, Hviterussland, Swasiland og Chile som har oppnådd heltestatus fordi de protesterer mot diktatorer og kjemper for ytringsfrihet.

–        Jeg beundrer disse heltene og lurer på om jeg hadde turt å gjort det samme i liknende situasjoner, forteller nestlederen.

En av studentheltene Evans nevner er Welcome Zimuto. Han ble fengslet og torturert i 27 dager og risikerer nå dødsstraff etter å ha deltatt på et seminar, for å ta lærdom av opprørene som skjedde i Egypt og Tunisia. Evans forteller videre at det er vanlig å bare bli tiltalt, ikke dømt. Dette er fordi domstolene vet at organisasjoner og medier utenfor landet følger nøye med. Dermed lever de tiltalte i usikkerhet og med en begrenset frihet, der blant annet Zimuto må melde seg for politiet tre ganger i uken.

 

Robbet utdannelse

Kampanjeplakat fra www.saih.no (Norderhaug Reklamebyrå)

I Zimbabwe er situasjonen vanskelig for studentene. Nåværende president gjør utdanning dyrere og forsamlinger på fem personer eller mer er forbudt, samtidig som denne loven går ut over studenthyblene.

–        Zimbabwe National Students Union prøver å få i gang undervisning sammen med SST – Students Solidarity Trust, der studentene som har blitt kastet ut for å ha vært politisk engasjerte, får muligheten til å ta en utdannelse. Enhver opposisjon mot rektoratet er en opposisjon mot styret, der rektor er presidenten.  Det er ikke uvanlig at man kan få beskjeden: «Den graden du tar kan du bare drite i, du får heller skaffe deg jobb på McDonalds», forteller trettitoåringen.

 

SAIH tieren

SAIH ble opprettet i 1961 som en del av norske studenters anti-apartheidengasjement. I Kristiansand har vi et eget lokallag, i likhet med andre universiteter og høgskoler i Norge. Lokallagene arrangerer debatter, kampanjer og seminarer. Hvert år finansierer UiA-studentene SAIH med 20 kroner gjennom semesteravgiften, som sammen med 140 000 andre studenter i Norge. Slik bidrar studenter årlig med seks millioner kroner til bistandsorganisasjonen, der 70 % går til SAIHs utdanningsbistand.

 

Tekst: Sandra Larsson – sandra.larsson@unikumnett.no

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.