I hele 17 år har Fronter blitt brukt som læringsplattform ved Universitetet i Agder. Fra høsten starter overgangen til Canvas, og fra høsten 2018 er det endelig farvel.

Canvas skal erstatte Fronter som den digitale læringsplattformen på Universitetet i Agder. Alle fakulteter vil ta i bruk Canvas fra høsten, men det berører først og fremst førsteårsstudenter, selv om det også vil være noen som tar det i bruk i andre og tredje kull. Sommeren 2018 stenges Fronter og fra høsten samme år vil alle ta i bruk Canvas.

– Vi var nødt til å foreta en ny anskaffelse på grunn av kontrakten med Fronter som ikke var gyldig lenger. Samtidig var det mange lærere og studenter som etterspurte et mer moderne system. Spesielt gjaldt dette lærere til å støtte opp undervisningen sin og de fant ikke de verktøyene i Fronter bra nok til å gjøre det de ønsket å gjøre. Det var en nasjonal anskaffelse sammen med mange andre undervisningssteder i Norge, sier prosjektleder Nora Clarke.

– Mer moderne enn Fronter

Det nye LMS-systemet byr på store forandringer sammenlignet med Fronter. Canvas fremstår som mer «up to date» og mulighetene med integrering av tredjeparts applikasjoner er noe som spesielt blir fremhevet.

– Vi får et system som er mer moderne enn Fronter og som dessuten er mer mobilvennlig. Fronter har vi hatt i mange år og det har ikke blitt utviklet på lenge. Nå får vi et nytt system med mer moderne teknologi på i bunn og designmessig. Vi får et system hvor det er å mye enklere å få integrert tredjeparts applikasjoner slik som Office365365, YouTube, Vimeo, Flickr, Urkund og Google Docs. YouTube-videoer kan for eksempel settes rett inn i undervisningsstoff med et enkelt klikk, forteller Clarke.

– Dette er noe som ikke var så lett med Fronter før, så studentene får nå applikasjonene lettere tilgjengelig enn før. Teknisk gjøres dette ved LTI-standarder og åpne APIer. Forhåpentligvis får vi også timeplansystemet integrert i Canvas etter hvert. I tillegg kan grupper av studenter få tilgang til egne samarbeidsområder under hvert emne. Det er gode kommunikasjonsmuligheter for studenter og lærere i Canvas. Muligheter for å få tilbakemeldinger fra lærer, for eksempel i forbindelse med vurdering, er mange, fortsetter prosjektlederen.

En helt ny verden

Kristian Bjelbøle Bakken er fagpolitisk ansvarlig i Studentorganisasjonen i Agder (STA) og har fått en innføring i hvordan Canvas bruker.

Bakken kan fortelle at han tror alle vil bli veldig fornøyde og at det blir en helt ny verden å arbeide i Canvas.

– Den presentasjonen jeg har fått av Canvas var på et ressursgruppemøte der de tre aktuelle produktene ble diskutert. Canvas var det produktet og den leverandøren som best svarte til Uninetts bestilling. Jeg sitter igjen med et inntrykk av at vi har valgt et godt produkt som svarer godt til spesifikasjonene vi har, sier Bakken.

Som med nye ting som skal innføres, kan det i startfasen ofte oppstå en del trøbbel. For studenter har programmet allerede blitt tatt i bruk av teknologistudenter i Grimstad, og der var overgangen smidig.

Det vil derimot bli et stort fokus rettet mot lærere. Disse skal få god støtte og oppæring. Det vil bli vist hvordan Canvas kan brukes i den undervisningen lærerne gjør, og alle lærerne får tilbud om to «workshops».

Fronter i 17 år

– Så får vi se til høsten sammenlignet med våren, for da blir det mange flere som skal ta dette i bruk. Vi kommer til å evaluere det og se hvordan det går med lærerne som tar det i bruk til høsten, også eventuelt justere opplegget til innføringen i 2018, uttaler Clarke.

– Er dere forberedt på tekniske problemer i starten?

– Vi er ganske optimistiske. Dette er jo et system som er brukt av over 18 millioner brukere. Det er brukt i veldig stor grad i USA og i Europa, og det er nesten 15 institusjoner som skal ta det i bruk samtidig. Dette er et godt utprøvd system og det er ikke et nytt system som holder på å bli utviklet. Vi er ikke veldig bekymret for det tekniske relatert til systemet; vi tenker mer på at dette handler mer om hvordan organisasjonen tar det i bruk og at lærerne får god støtte i overgangen, mener Clarke.

Fronter har vært en stor suksess, men nå er tiden over for denne læringsplattformen. I hele 17 år har Fronter blitt brukt på UiA.

– Vi var nødt til å foreta en ny anskaffelse på grunn av kontrakten med Fronter som ikke var gyldig lenger. Samtidig var det mange lærere og studenter som etterspurte et mer moderne system. Spesielt gjaldt dette lærere til å støtte opp undervisningen sin og de fant ikke de verktøyene i Fronter bra nok til å gjøre det de ønsket å gjøre. Det var en nasjonal anskaffelse sammen med mange andre undervisningssteder i Norge, sier Clarke.

 

Tekst: Christian Aarstad

Foto: Canvas (skjermdump)

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.