27. oktober var siste frist for studentene til å gi sin stemme når nytt studentparlamentet, fakultetstyre og avdelingsstyre skulle velges. 13,5 prosent av UiA-studentene stemte, i overkant av hver åttende student.

Noe av grunnen til den dårlige valgdeltakelsen tror leder i Studentorganisasjonen Agder (UiA) Kai Steffen Østensen har vært valgtettheten denne høsten med Stortingsvalg, valg av tillitsvalgte, innhenting av studentvalg til studentvalget og selve valget.

STA-leder Kai Steffen Østensen

Valget vil bli evaluert. Et vesentlig vil være om alle valgene bidrar til mer eller mindre demokrati ved universitetet.

– Akkurat nå kan det virke som at våre medstudenter tar mindre del i studentdemokratiet enn hva som bør være optimalt. Det er ingen tvil om at systemet ikke fungerer når kun i overkant av hver tiende student bruker sin stemmerett. Det er et ansvar universitetet har gjennom å sikre rutiner for informasjon og elektroniske valgurner. Informasjonssystemet ser ut til å ha sviktet, sier Østensen i en pressemelding.

– Studentene har også ett ansvar, det er de som har stemmerett og det reelle ansvaret i å følge dette opp. Vi er heldig som får muligheten til å studere i ett fritt land, hvor vi kan påvirke prosessene som foregår, sier Østensen.

Tekst: Annette Skarstad
Foto: Kristian Bakken/STA

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.