Det å få tildelt ekstra poeng ut ifra kjønn er rett og slett urettferdig, skriver Emily Daykin i Høyre i denne kommentaren.

Universitetet i Agder ønsker nå å ta i bruk kjønnskvotering i favør guttene ved opptak til sykepleier utdanningen. Ved å innføre ¨guttepoeng¨ ønsker de å ¨friste¨ flere menn til å søke seg inn på sykepleien. Flott med flere mannlige sykepleiere, men er virkelig kjønnskvotering løsningen?

Nei, alle skal ha lik mulighet til å komme inn på det studiet de måtte ønske. Det å få tildelt ekstra poeng ut ifra kjønn er rett og slett urettferdig. Enten du er mann eller kvinne er det det harde arbeid bak vitnemålet som skal avgjøre om du kommer inn eller ikke. Mange jobber hardt og gir alt for å klare å få til et vitnemål som står seg til studiets krav til opptak. Skal vi virkelig basere opptaket på kjønnskvotering fremfor noens harde arbeid?

Når noen søker seg inn til høyre utdanning ligger motivasjon og lyst til grunn for søknaden. Poeng etter kjønn er da uvesentlig. Kjønnskvotering er kremen av forskjellsbehandling og gir ikke mer lyst til å søke med grunnlag i «fristelser» fra høyskoler og universiteter. Inngangen til arbeidslivet og sjansene til å få seg jobb øker heller ikke ved innføring av kjønnskvotering i høyere utdanning, hvor arbeidslivet tar inn de som er best kvalifisert til jobben og ikke ut ifra kjønn. Igjen er kjønnskvotering uvesentlig og øker ikke dine sjanser i arbeidslivet etter endt utdanning.

Vi må vike vekk fra kjønnskvoteringen og heller jobbe for at sykepleierstudiet blir mer attraktivt for gutter. Heller enn at gutta velger studiet som en følge av at det innføres mildere krav til opptak. Alternativer som innkalling til intervju, som vi ser i arbeidslivet, eller tilføye arbeidserfaring inn som del av krav til opptaket. Dette kan være en nytenkning hvor kjønnskvotering ikke trenger å ta sted.

Er formålet med kjønnskvotering å få høyskoler og universiteter å se bra ut med en mer kjønnsbasert søkerliste, eller jevne ut kjønnsandelene i arbeidslivet også? Jeg mener begge disse hviler på en tankegang vårt samfunn ikke har behov for nå eller trenger å videreføres til våre senere generasjoner.

Emily Daykin,
Leder for Høyres Studenter Agder

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.