I dag velger elever og studenter over hele landet bort undervisning for å protestere mot det mange unge karakteriserer som mangelfull klimapolitikk. 

Ett av stedene det skal streikes ved er på Torvet i Kristiansand.

– Vi studenter er bekymret for fremtiden, sier Nin Ingelin Festvåg.

Festvåg er medlem av bærekrafts-komitéen i studentorganisasjonen i Agder (STA). Hun ønsker å sette klimaet på agendaen til politikerne gjennom et engasjement blant studentene.

– Tanken bak denne streiken er å få UiA til å være med på å starte en “rullende ball” – hvis folk på UiA viser at de er misfornøyd vil det kanskje spre seg videre til andre universiteter.

Mål om 90% reduksjon i CO2-utslippene

– Vi vil se politikerne vedta et mål om 90% reduksjon i CO2-utslippene innen 2030, med en realistisk plan på hvordan det skal gjøres i praksis. Vi kommer til å streike til det er vedtatt, skriver Skolestreik for Klima – Norge på sine Facebook-sider.

For å få dette ønsket gjennom har flere unge over hele landet streiket istedenfor å være i undervisning noen dager de siste månedene. Streikene er ikke bare begrenset til Norge. De er et globalt fenomen. Verden over protesteres det mot det mange unge karakteriserer som mangelfull klimapolitikk som ikke sikrer de neste generasjoners fremtid.

Streiken har blitt tatt godt imot, men også møtt motstand. I Norge har debatten blant annet handlet om det å bruke utdanning som et streikemiddel. Noen mener det her skal gis gyldig fravær, mens andre er uenige.

– Det er slik vi vil ha det i et demokrati

Rektor ved UiA, Frank Reichert, tar de unges engasjement for klimaet godt imot.

– Det er slik vi vil ha det i et demokrati, at folk engasjerer seg.

Selv om dette innebærer at flere studenter velger bort forelesningene sine mener Reichert dette er forståelig.

– Studentene får selv bestemme om dette er noe de ønsker. Min erfaring er at flere forelesere forstår at studentene engasjerer seg, så jeg tror ikke de ser negativt på det.

Rektor Frank Reichert. Foto: Andreas Guthe.

Stor oppslutning

Grønn Ungdom Agder, Studentorganisasjonen i Agder (STA), Skolestreik for Klima – Norge, og AUF i Agder er oppført som arrangører for klimastreiken som vil foregå på torvet i Kristiansand fredag. Over 1000 mennesker har meldt at de skal eller er interessert i arrangementet på streikens Facebook-sider.

 

 

 

 

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.