Benedicte Nordlie er valgt til ny leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA).

Onsdag ble det avholdt valgforsamling for flere verv til råd, styrer og utvalg ved Universitetet i Agder. Mest spenning var det som alltid knyttet til hvem som skulle utgjøre STA-styret i studieåret som kommer.

Skrekkblandet fryd

Nordlie stilte uten motkandidater, og hadde valgkomiteens innstilling i ryggen da hun gikk opp på talerstolen for å be Studentparlamentet om tillit. Den tilliten fikk hun. Dermed er det meget synlige ledervervet hennes. Hun kommer fra vervet som fagpolitisk ansvarlig i STA.

Studentparlamentet onsdag 30. mai.

– Jeg går inn med skrekkblandet fryd. Det avtroppende styret har vært synlig, hatt gode gjennomslag og vært på hugget for studentene. Det blir vår oppgave å ta dette arbeidet videre og se hva vi kan tilføre organisasjonen. Akkurat nå er jeg veldig overveldet, samtidig som jeg ser frem til studiestart, sier Nordlie til Unikum etter valgseieren.

– Hvordan vil vi merke at det er deg, og ikke din forgjenger Kai Steffen Østensen som er STA-leder?

– Det er litt tidlig å si nå, jeg kan ikke påta meg store endringer uten å ha diskutert med styret først. Jeg og Kai Steffen har litt ulik bakgrunn. Jeg kommer fra statsvitenskapen og kan mye om forskningsfeltet. Det blir en litt annerledes hverdag når hovedfokuset skal ligge på å representere 13.000 studenter og ikke min egen forskning, sier hun.

I det nye styret er det kun Nordlie som har sittet, de resterende fire er ferske. Denne mangelen på erfaring fra STA-styret tror ikke Nordli kommer til å ha særlig betydning.

– Jeg tviler ikke et sekund på om det kommer til å gå greit. Alle de valgte har hatt ulike verv innen Studentparlamentet, Fadderstyret og linjeforeninger. De er kjent med UiA og strukturen her. Jeg tror det er en fordel med flere nye ansikter, rett og slett. STA får nye impulser og en frisk pust, noe som gjør at organisasjonen unngår å stå på stedet hvil, sier hun og legger til:

– De virker som en herlig gjeng med stort mangfold. Vi er fire kvinner og en mann, det blir spennende. Overlappingen fra gammelt til nytt styre blir en heftig uke, så må vi begynne å se på hvordan vi skal løse studiestarten.

Kjønnsdilemma i LiU

Heller ikke i nestledervervet og vervet som fagpolitisk ansvarlig var mer enn én kandidat som stilte. Pernille Rist-Christensen ble nestleder og Andreas Gravdahl fagpolitisk ansvarlig.

De to resterende styreverven bar preg av større konkurranse. Olea Magadelene Norset ble ikke innstilt av valgkomiteen, men klarte likevel å vinne nok av studentparlamentets stemmer til å kapre vervet. Samtidig var det fire kandidater som ønsket å bli STAs kommunikasjonsansvarlige. Emilie Hesselberg endte opp med å vinne det nyopprettede styrevervet.

Det nye STA-styret. Fra venstre Olea Norset, Benedicte Nordlie, Andreas Gravdahl, Pernille Rist-Christensen, Emilie Hesselberg

 

En noe pussig situasjon oppstod da studentrepresentanter til Likestillings- og inkluderingsutvalget (LiU) på UiA skulle velges. Den ene av de to studentplassene i LiU er nemlig reservert til STA-styrets læringsmiljøpolitisk ansvarlig, som gikk til Olea Magadelene Norset. Siden det både skal være en kvinnelig og mannlig studentrepresentant i utvalget, ble Studentparlamentet informert om at ingen av kvinnene kunne gå inn i utvalget, til tross for om vedkommende ville få flest stemmer. Det var tre kvinner som søkte vervet, inkludert Henriette Nielsen som var valgkomiteens innstilte kandidat. Avstemningen viste at Thomas Johnsen fikk flest stemmer og trer inn i utvalget.

Vinnere av øvrige verv:

Valgkomiteen:
Kai Steffen Østensen (leder)
Magnus Mathisen

STAs kontrollkomité
Nin Ingelin Festvåg (leder)
Thorstein Johannessen
Kristian Bjelbøle Bakken

Læringsmiljøutvalget
Thomas Johnsen
Matias Smørvik
Nora N. Torvanger

Studieutvalget
Jacob Haugmoen Handegard
Yngvild Bakken Furunes

Skikkethetsnemnda
Magnus Mathisen
Thea Margitte Granå Kristiansen

Likestillings- og inkluderingsutvalget
Thomas Johnsen

Læringsmiljøpolitisk utvalg i STA
Anna Espeland Berg
Marielle Baumann Damgård
Victor Larsson
Thomas Johnsen

Fag- og forskningspolitisk utvalg i STA
Kristian Bjelbøle Bakken
Jacob Haugmoen Handegard
Lars Even K. Mathisen
Robin Amir Rondestvedt Moudnib

Bærekraft- og miljøpolitisk utvalg i STA
Nin Ingelin Festvåg
Yngvild Bakken Furunes
Victor Larsson
Silje Moen

Internasjonalt utvalg i STA
Guro V. Huso
Ida Marie Norin
Lars Even K. Mathisen
Ingrid Dihle

Velferdstinget:
Guro Vaagen Huso
Jannicke Svaba Halvorsen
Evren Unal
Susanne Sofie Olsen
Thomas Johnsen
Marielle Baumann Damgård
Helene Vedal

Tekst og foto: Matias Smørvik

Forfatter

Latest Posts from Unikum

3 Comments

  1. Gratulerer til Benedicte og hennes team!

  2. Gratulerer til alle med nye verv i STA – vi ser frem til godt samarbeid.

  3. Grattis til alle ! Stå på og gjør UiA annerledes. !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.