23. mars 2018 vedtok Storinget at et utvalg skulle «forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten». Nå er deres arbeid ferdig. “Fra straff til hjelp” kalles rusreformen. Unikum hjelper deg å forstå hva som skjer videre og hva det betyr for deg hvis du vurderer å bruke narkotiske stoffer i fremtiden.

Vent til 2021

Først og fremst bør det nevnes at ingen lover per dags dato har blitt endret. Dette er kun et utkast til lovendringer. Stortinget må først stemme over forslaget. Men regjeringen er stort sett samlet, da kun KrF forventes å stemme mot. Siden SV og MdG forventes å stemme for, tyder det meste på at resten er formaliteter. Det samme flertallet som stemte for utredningen forventes å vedta rusreformen slik den er foreslått av rusreformutvalget med få eller ingen endringer og lovendringene forventes å tre i kraft innen 2021.

Blir det lov å røyke hasj nå?

Dette er ikke en legalisering. Ikke forvent å se hasjsigaretter på Kiwi om et år. Det vil fortsatt være ulovlig å selge narkotika. Det kommer ingen rusmonopol heller. Det som riktignok skjer er at det som er merket i rødt forsvinner fra dagens lovgivning:

Legemiddelloven § 31: Erverv, besittelse og bruk av dopingmidler, jf. § 24 a første ledd, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler.

Det eneste som fortsatt skal straffes er “erverv”. Her sikter man til anskaffelse av så store mengder rusmidler at det bør forventes at du skal deale. Vanlig bruk og besittelse av et hvilket som helst rusmiddel vil ikke lenger kunne straffes med verken bøter eller fengsel.

Dette i seg selv er gigantisk. Eller som Venstre- leder Trine Skei Grande sa til Nettavisen:

Dette vil bli den viktigste sosialpolitiske reformen i moderne norsk historie.

Reformen er sterk inspirert av Portugal. Den er også basert på forskning.

“Straff er samfunnets strengeste reaksjon overfor borgerne og krever derfor en solid begrunnelse. Men ingen internasjonal eller norsk forskning tyder på at straff for rusbruk gir de konsekvensene vi ønsker oss, nemlig mindre rusbruk.”

En mulig hake; tvungen hjelp?

Politiet blir likevel ikke fratatt all myndighet i forhold til bruk av narkotika. De skal i følge Politiloven § 9 c “fortsatt kunne ilegge personer oppmøteplikt på kommunens rådgivende enhet.”

Hver kommune skal ha ansvar for å opprette en rådgivende enhet. Hvis det er grunn til å mistenke at en person bruker ulovlige rusmidler, vil politiet ha lov til å ilegge deg obligatorisk oppmøte hos rådgivende enhet. Så hva innebærer det?

Rådgivende enhet har ansvaret for å tilrettelegge for, planlegge og gjennomføre møter med personer som er blitt ilagt pålegg om møte for enheten. […] Møtet gjennomføres som en samtale hvor personen som er ilagt møteplikten blir informert om det aktuelle ulovlige rusmiddelet og hvilke skadevirkninger bruken kan ha. Videre vil den rådgivende enheten tilby frivillig kartlegging av risiko og motiverende intervju med sikte på ytterligere oppfølging.

Du kan altså bli “straffet” med et obligatorisk møte. Saken er dog at det videre er opptil deg selv om du ønsker hjelp eller ikke.

«Av prinsipielle grunner foreslås det ikke hjemler til behandling ved tvang, eller til å yte helsehjelp uten personens samtykke.»

Hvis du får oppmøteplikt medfører det i praksis bare et informasjonsmøte om rusmiddelets skadevirkninger. Hvis du selv mener du ikke trenger hjelp, kan du heller ikke tvinges til videre oppfølging. Hvis du derimot ønsker hjelp, vil du få det.

For å oppsummere kan du etter rusreformen er gjennomført, ikke lenger straffes for bruk eller besittelse av brukerdoser av noen narkotiske stoffer. Du kan bli tvunget til å møte en rådgivende enhet som vil informere deg om skadevirkninger og mulige behandlingsmåter hvis du ønsker hjelp, men hvis du ikke ønsker hjelp, tyder alt på at ingen kan tvinge deg til ytterligere oppfølging. Salg vil fortsatt være kriminalisert, så du må fortsatt skaffe dop av en dealer, men mens de kan arresteres, kan ikke du.

Tekst: Vegard Møller

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. […] Som du kanskje har fått med deg så har det vært en større offentlig diskusjon rundt rusreform i det siste, da stortinget behandlet et forslag fra regjeringen om avkriminalisering av besittelse av mindre brukerdoser med narkotika. (unikum dekket utviklingen av forslaget i 2020: https://www.unikumnett.no/2020/01/hva-betyr-rusreformen-for-deg/)  […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.