SiA Helse vil fra januar neste år holde kurs med fokus på fem grep for økt hverdagsglede.

 

Hellen Saga fra SiA Helse forteller at de skal rette fokus mot å ta i bruk egne ressurser ved bruk av en kognitiv tilnærming, med inspirasjon fra positiv psykologi.

-Kurset tar utgangspunkt i norsk og internasjonal forskning på livsmestring og folkehelse, sier hun.

Saga skal sammen med sine kolleger Kari og Inger Mari holde kurset, som har oppstart den 20. januar og består av totalt seks ettermiddager fra januar til mars. Påmelding gjøres via SiA Helse sin hjemmeside under fanen «kurs».

-Det er viktig å møte opp alle gangene, så tenk igjennom om du har mulighet til å delta før du melder deg på.

-Hvem passer kurset for?

-Det passer for de fleste, men kanskje mest de som sliter litt med både skole, arbeid og/eller sosiale arenaer. Det er primært beregnet studenter som føler at de trenger et løft i hverdagen, sier Saga.

Hun understreker at kurset ikke er et terapikurs for nedstemthet eller depresjon, og heller ikke et forum for å bearbeide sorg eller tunge følelsesmessige belastninger.

-Hva slags utbytte håper dere kurset vil gi?

-Gjennom de seks kursdagene vil deltakerne få nye verktøy og kunnskap om hvilke grep en kan ta for å oppnå økt hverdagsglede. Kurset vektlegger kognitive teknikker, som vil si at det er en selv som har muligheten til å ta grep og handle i egen hverdag.

 

 

Forfatter

, , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.