Juleferien er avsluttet, og studenter har vendt tilbake til universitetet for å starte vårsemesteret. Med januar følger også tradisjonen med å sette nyttårsforsetter, og for mange studenter innebærer dette å mestre studieteknikker og å lære pensumet på en effektiv måte…

– Fokuserte på det vanskeligste først

For å opprettholde motivasjonen gjennom hele semesteret og bli godt rustet til eksamen, kan god struktur være redningen. Første uken i januar tok Unikum kontakt med tre studenter fra UiA for å høre om hvordan de jobber for å lære seg pensum.

På lik linje med mange studenter ved universitetet, har studentene brukt mange timer på skolearbeid for å oppnå gode karakterer.

Dette har de gjort på forskjellige måter.

 

Foto: Rebecca Eggen

Rebecca Eggen (21) startet sitt studium i statsvitenskap for første gang tidligere denne høsten.  Hun forteller at gjennom det første semesteret fant hun ut at å lese i pensumbøker og notere seg viktige punkter underveis, var nøkkelen til å memorere kunnskap.

– Når jeg forberedte meg til eksamen før jul, så leste jeg gjennom de temaene jeg syntes var vanskelige. Etter at jeg mestret det så tok jeg gode notater over de andre temaene etter at jeg mestret det som var vanskelig, og deretter lagde jeg gode flashcards ut av disse kapitlene, sier hun.

Flere kilder og Flashcards

Foto: Andrea Gudbrands

Andrea Gudbrands (19) studerer også statsvitenskap, og forteller at det å benytte seg av andre kilder enn pensum har bidratt til å forstå de ulike emnene lettere.

– Jeg lærer best ved å bruke flere typer kilder enn kun bok. Hvis det er andre kilder som digitale sider, videoer eller quizer bruker jeg det fremfor boka. Hvis ikke bruker jeg pensumbøker og lager quizer ut av dette slik at jeg kan memorere. Jeg ser også på videoer om tema slik at jeg enklere kan forstå den større sammenhengen i faget, forklarer hun til Unikum.

 

Foto: Thea Sofie Vågsland

For Thea Sofie Vågsland (21) er det å lage flashcards, og jobbe i kollokviegrupper vært kjernen for å jobbe med skoleoppgavene.

– Jeg lærer best ved å lese og lage Flashcard og deretter spør meg selv eller at jeg gjør det i grupper. Det, og samarbeidet med venner for å snakke høyt og lære hverandre syns jeg er veldig nyttig. Også det å jobbe med tidligere eksamensoppgaver har vært veldig hjelpsomt, sier Vågsland.

– Har du noen gode tips du vil dele med leserne?

– Lese og forstå pensumet som gjelder til enhver undervisning. Lage flashcards, for da lærer man bedre når man skal skrive for hånd, også er det en fordel å både jobbe i  grupper men også alene, sier hun videre.

Lær god studieteknikk i god tid 

Foto: Stefan Tørnquist Fisher-Høyrem

– En studieteknikk er ikke bare en metode for å lære. Det handler om hvordan du organiserer og prioriterer studiene dine, og om hvordan du tar kontroll over egen læring, sier universitetsbibliotekar ved UiA, Stefan Tørnquist Fisher-Høyrem til Unikum.

Universitetsbibliotekaren har en ph.d. i historie og har tidligere undervist i studieteknikk. Han hevder at å finne en god struktur i begynnelsen av semesteret er avgjørende for å få en god studiehverdag.

– Lær god studieteknikk i god tid og oppsøk biblioteket for hjelp. Sett faste tidspunkter og steder du skal studere, og legg en plan for hva du skal gjøre hver uke. Sjekk ut PULS sine tips om studiestrategi og studieteknikk, og meld deg på eventuelle andre kurs i studieteknikk for å lære å bruke tiden godt, understreker han.

Tips and tricks for å huske pensum bedre: 

  1. Finn ut hva som er viktig i fagene du tar. Er pensum viktigst eller er det forelesningene? Snakk gjerne med studenter og lærere, og gjør deg kjent med faget.
  2. Begynn å jobbe med teksten tidlig, ikke utsett det. Da har du god tid til å bearbeide teksten underveis og jobbe jevnlig med den over tid. På den måten blir du bedre kjent med stoffet.
  3. Jobb med pensum på riktig måte. Les over det viktigste pensumet ved å lese ingressen, bildetekstene, overskriftene og oppsummeringen for å danne deg et bilde av hva som er essensen med teksten.
  4. Markering og understreking av teksten kan hjelpe, men da må du finne kjernen av det du leser. På den måten kan du lese det som er markert ved gjennomlesning og få repetert det viktigste. Det kan også være lurt å skrive egne sammendrag. Disse metodene kan hjelpe, men er ikke nok i seg selv.
  5. Finn en eller flere studievenner. Sett dere sammen slik at dere kan diskutere og snakke fag. Test deg selv på hva du kan. På den måten vil du huske stoffet bedre.
  6. Lag en fremdriftsplan. Sett opp en oversikt over datoer for oppgaver, eksamener osv. Da vet du alltid hvilken del av pensum du skal lese uke for uke og du kan nyte fritiden med god samvittighet.
  7. Ikke sitt hjemme. Sett deg på en lesesal eller et bibliotek og jobb i korte økter med flere pauser. Flere økter i løpet av en dag er mer effektivt enn lange strekk.

Hentet fra Akademika.no

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.